Kilisee, kilisee kulkunen, Eesti Päevaleht 23.3.1984