Ilmainen bussiliikenne laajenee Viron maakuntiin

Viron hallitus nostaa joukkoliikenteen tukia 25 miljoonalla eurolla. Samalla maakuntien sisäinen bussiliikenne luvataan muuttaa ilmaiseksi ensi heinäkuun alusta lukien.

”Julkisen liikenteen suurenevan tuen ansiosta voimme vastata kasvavaan kysyntään säilyttäen hyvät liikenneyhteydet ja korkean palvelutason. Ilmaisten matkojen lisäksi tulee parantaa myös vuorojen määrää ja linjaverkkoa, jotta julkinen liikenne kattaisi maksimaalisesti ihmisten liikennetarpeet”, toteaa Viron talous- ja rakenneministeri Kadri Simson.

Talous- ja viestintäministeriö ei tässä vaiheessa tarkenna ilmaisuuden käytännön toteutusta. Oletettavasti lisärahoitus kohdistunee vain nykyisin tuettuihin maakuntalinjoihin, joiden liikennöitsijät kilpailutetaan muutamiksi vuosiksi eteenpäin. Näiden ohella matkustajista on kilpailemassa tukemattomia ”kaupallisia linjoja”, erityisesti Tallinnan seudulla. Suuri kysymys tullee olemaan, miten ne menestyvät maksullisena liikenteenä ilmaisuuden oloissa.

Voittajina Tallinnan kehyskunnat?

Hallitus lupaa ilmaismatkoja maakuntien sisäiselle liikenteelle ja julkisesti tuetulle maakuntarajan ylittävälle kaukoliikenteelle. Virossa on viisitoista pinta-alaltaan ja väestöltään erikokoista maakuntaa, joissa vaikutus näkynee eri tavoin. Maakunnista kolmessa suurimmassa – Harjumaalla, Tartonmaalla ja Itä-Virumaalla – asuu kaksi kolmasosaa maan asukkaista. Ilmaisuus ei koske junaliikennettä eikä ilman valtion tukea harjoitettavaa kaupallista bussiliikennettä.

Erityisen vaikuttava 1. heinäkuuta lienee Tallinnan kasvaville kehyskunnille, joiden asukkaiden – nykyisten ja tulevien – kaupunkimatkat muuttuvat ilmaisiksi. Tallinnan sisäinen liikenne on ollut ilmaista vuoden 2013 alusta, mutta vain rekisteröityneille asukkaille. Kehyskunnille tämä tarkoitti merkittävää verotulojen menetystä asukkaiden vuotaessa ”tallinnalaisiksi”.


19.12.2017

Itä-Saksan kiskoilta retroratikaksi Tallinnaan

Vanhahtavaksi kunnostettu raitiovaunu Konstantin kuljetti ensimmäiset 13 ikävuottaan itäsaksalaisia Cottbusissa. Tallinnan katukuvaan se ilmaantui Torino-makaronin nimikkoratikaksi tarroitettuna vuonna 2004…


Lähteitä ja lisätietoa: