”Mikä suomalaista matkailijaa kiinnostaa Eestissä?” – Entistä ja ajatonta vetovoimaa vuodelta 1934

"Vanhaa ja uutta Tallinnaa: Virun portti" – Suomen Ulkomaankauppa, nro 5, 15. maaliskuuta 1934

”Vanhaa ja uutta Tallinnaa: Virun portti” – Suomen Ulkomaankauppa, nro 5, 15. maaliskuuta 1934

Näin kysyi kirjailija Juhan Jaik artikkelissa, joka julkaistiin Suomen Ulkomaankauppa -lehden Suomi–Viro-erikoisnumerossa keväällä 1934. Suomalaiset yritykset mainostivat siinä viroksi ja virolaiset suomeksi. Useat artikkelit olivat kaksikielisiä, tämä kuitenkin vain suomeksi ja suomalaisille lukijoille.

Suomen Ulkomaankauppa 15.3.1934Tässä on Jaikin vastaus kuvineen, koko mitassaan ja alkuperäisessä kieli­asussaan. Lisäystä ovat väli­otsikot ja sisennetyt kommentit eräissä enemmän ajantasaistusta vaatineissa kohdissa:

Lyhyt matka toisenlaiseen maahan

”Kyllä on lyhyt matka Porkkalasta Eestin Nais­saareen, mutta sekin väli on kyllin pitkä, jotta Suomenlahden syvyyksissä maan pinta ehtii muuttua täydelleen toisenlaiseksi.

Suomen rannalla maa laskeutuu mereen kallioisena, Eestissä se nousee laineista hiekkarantaisena. Eestin rannoilta puuttuvat ne kalliomöhkäleet, joiden valtavuudesta saa jo Sibeliuksen Finlandian ensimmäisissä tahdeissa aavistuksen. Paikoitellen tosin nousee ranta jyrkkänä seinänä korkealle, mutta se ei ole enää Suomen graniittia, vaan pehmeätä Eestin paasikiveä.”

Paas, paekivi on Viron kansalliskivi, jonka suomentamisen pulma todistaa elinympäristömme eroa. Viron maaperä koostuu liuskekivikerroksista, jotka näyttävät leikkauksissa jopa muurarin työltä. Vaakasuoria ne kuitenkaan eivät ole, vaan kallellaan ja viettävät etelään. Niiden kivilajit tulevat pintaan eri järjestyksessä eri puolilla maata. Paas ei tarkoita tiettyä kiveä, vaan kaikkia Viroa kattavia karbonaattikivilajeja, kuten dolomiittia tai kalkkikiveä, johon kääntäjät usein tyytyvät. Kirjoituksen aikaan paasikivi oli toistuva suomennos jopa tietokirjoissa.

Melkein sama kansa ja kieli, mutta eri luonto ja maisema

Paasikiviranta Utriassa Viron pohjoisrannikolla. Kuva Viron-kirjan maantieteellisessä yleis­katsauksessa. Kustannus Oy Kirja 1929

Kuva Tarton yliopiston maantieteen professorin August Tammekannin maan­tieteellisessä yleis­katsauksessa. Viron-kirja. Kust. Oy Kirja 1929

”Kyliä on kapea tuo Suomenlahti! Sen eteläisellä rannalla asuu melkein samaa kansaa kuin pohjoisellakin, joka kansa puhuu miltei samaa kieltäkin kuin pohjoisrannalla.

Mutta luonto on toinen. Tämä erilaisuus ei ole toki vahingoksi veljeskansoille, sillä, kiitos tuon seikan, meidän maamme ovat turismin kannalta toisilleen sitä mielen­kiintoi­sem­mat. Eestiläiset tuovat aina mukanaan Suomesta kauniita muistoja kallioiden väliin kylvetyistä järvistä; sen saloista ja koskista, kun taasen suoma­laisten silmiä hivelee Eestin laaja, viljava peltomaisema, Etelä-Eestin kaunis kumpu­maasto suurine puutarhoineen ja sievine taloineen. Ja lisäksi on vielä paljon muuta, jota kansoilla on toisilleen annettavaa ja näytettävää.”

Suomalaisten heimojen muinaislinnat

”Se joka vaivautuu perinpohjin tutustumaan Eestiin – eihän se ole niin perin suuri – löytää sieltä paljon historiallisia paikkoja. Vanhimpia niistä ovat suomalaisten heimojen muinaisen itsenäisyyden aikaiset maalinnat, ainoat muistomerkit sellaisista Pohjoismaissa. Niistä on parhaiten säilynyt Valjalan maalinna Saarenmaalla, joka nousee kesäisin katajapeitteisestä nummesta silmien eteen aivan kuin vihreä pohjoismainen pyramidi. Varbolan maalinna Harjumaalla, samoin kuin Otepään maalinnan jäännökset ovat myös hyvin säilyneitä. Muinaisista eestiläisten sankariteoista kertovat nämä linnat.”

Viron lukeminen Pohjoismaaksi oli yleistä ajan suomenkielisissä maakuvauksissa. Kirjoitus­aikaan maalinnat olivat osa myyttistä tarinaa muinaisesta itsenäi­syydestä ja vapaustaistelusta. Ne ovat olleet suoja- ja tukipaikkoja, mutta eivät välttämättä kansan yhtenäisessä taistelussa.

Ritarilinnat ja niiden legendat

Haapsalun Piispanlinnan rauniot. Suomen Ulkomaankauppa 15.3.1934”Myöhemmiltä ajoilta on säilynyt joukko ritarilinnain jäännöksiä. Niistä on kokonaisena säilynyt Kuresaaren ritarilinna, jonka onkaloista aivan äskettäin löydettiin seinän sisään muurattu miehen luuranko. Haapsalun linna on kuuluisa Valkeasta naisestaan, joka elokuun kuutamoissa ilmestyy linnankirkon ikkunaan. Suoma­lainen kirjailija Larin Kyösti, joka on monet kerrat kesäänsä viettänyt Eestissä, on kirjoittanut siitä kauniin ballaadin. Suur­piirteisiä ovat Viljannin kaupungin ritarilinnan rauniot hyvin hoidettuine puistoineen.”

Larin-Kyöstin runoelma Valkea neitsyt innoitti edelleen tuottamaan Anneli Saulin ja Tauno Palon tähdittämän elokuvan Risti ja Liekki (1957). – Viljandista käytettiin tähän aikaan ääntämystä vastaavaa kirjoitusasua Viljanti, joka myös taipui suoma­laisittain. Näin olisi saattanut vakiintuakin, elleivät suomalaisten yhteydet olisi katkenneet vuosikymmeniksi.

Sotaretkien jäljet ja kuninkaan istuttamat tammet

”Myöhäisempien sotaretkien jäljiltä on Eestissä joukko kiintoista nähtävää. Paiden kaupungin lähellä on tsaari livana Julman kuuluisan päällikön Maljuta Skuratovin hauta, samoinkuin Napoleonin sotien aikaisen Venäjän sotajoukkojen ylipäällikkö, ruhtinas Barclay de Tollyn hauta Valgan lähellä Jõge­vestessä. Ruotsin kuningas Kaarle XII on jättänyt runsaasti muistomerkkejä Eestiin. Pärnussa on talo, jossa tuo suuri sotasankari asui. Laiusenlinnassa kasvaa vielä hänen istuttamiaan tammia. Kuuluisa on Narvan taistelukenttä, jossa Kaarle XII löi Venäjän armeijan.”

Iivanan Julman terrorihallinnon, nk. opritšninan tarmokas pääpyöveli Maljuta Skuratov kaatui Mäon kartanon mailla käydyssä taistelussa Liivinmaan sodassa vuonna 1573, mutta hänet haudattiin Moskovan seudulle. Kartanon isäntä pystytti taistelun muistomerkin keisari Aleksanteri III:n veljen, suuriruhtinas Vladimirin vierailun kunniaksi vuonna 1886.

Barclay de Tolly oli myös Suomen kenraalikuvernööri vuosina 1809–1810.

Kansa on istuttanut Kaarle XII:n nimiin puita on ympäri Viroa, jopa 10 kruunun setelissä kuvatun Tamme-Laurin tammen. Hänen retkensä Virossa alkoi laiva­matkalla Pärnuun, jonne hän saapui 6. lokakuuta 1700. Edessä oli voitollinen Narvan taistelu 20. marraskuuta 1700. Reittien varrelta kansan muistiin jäi useita yöpaikkoja, kahvitupia ja pudonneita hevosenkenkiä, jotka pääsivät tuottamaan onnea talojen räystäille. Kaarlen joukot talvehtivat Laiusen seudulla toukokuuhun saakka. Kilpailevan tarinan mukaan kuningas istutti kirkonkylään kolme lehmusta.

Porin rykmentin, Porilaisten marssin rykmentin syntysija

”Suomalaisia kiinnostaa Tallinnassa talo [?], jossa Kustaa Aadolf aikoinaan asui ja jossa hän allekirjoitti Porin rykmentin perustamista koskevan käskykirjeen.”

Ruotsin kuninkaan Kustaa II Aadolfin kerrotaan antaneen tämän käskykirjeen Porin rykmentin ensimmäiselle komentajalle Arvid Yrjönpoika Hornille 16. helmikuuta 1626, jota rykmentin perinneyksikkö Porin prikaati juhlii edelleen vuosipäivänään. Kuningatar Maria Eleonoora oli odottanut puolisoaan Toompean linnassa jo puoli vuotta. Hän oli kokenut kolme epäonnistunutta synnytystä ja menettänyt poikavauvan vasta toukokuussa. Kustaa Aadolf oli sidottu taisteluihin Liettuan rajamailla. Lopulta ratkaisevan taistelun jälkeen hän kiirehti kuningattaren luo vain yhden ratsupalvelijan saattamana. Kuningas ehti Tallinnaan tammikuun jälkipuoliskolla ja viipyi kaupungissa helmikuun loppuun. Kruununperimys oli uhattuna, mutta yritettiinkö sitä turvata Toompean linnaa romanttisemmassa talossa, kuten maininnan voi tulkita? Joka tapauksessa kuningatar Kristiina ei saanut alkuaan Tallinnassa. Hän syntyi vasta joulukuussa.

Vanha Olavin kirkko Tallinnassa. Suomen Ulkomaankauppa 15.3.1934Keskiaikaisen leimansa säilyttänyt Tallinna

”Muuten itse Tallinna tarjoaa runsaasti katsomisen arvoista. Venäjän aikana ei Tallinnan ja sen sataman merkitys ollut suuri, mistä syystä kaupunki kasvoi hitaasti. Sentähden ei Tallinna tee uudenaikaisen kaupungin vaikutusta, mutta sen sijaan se on säilyttänyt keskiaikaisen leimansa. Tanakoilla monilukuisilla torneilla ja muureilla ympäröity keskiaikainen Tallinna on pysynyt samanlaisena kuin se oli vuosisatoja sitten.”

Pitkä Hermanni ja vankityrmät

”Tallinnan vanhimmat talot ovat peräisin 1200-luvulta. Näistä 700 vuotta vanhoista rakennuksista ovat tärkeimmät Toompealla oleva tuomiokirkko ja Tanskan kuninkaan Valdemar II Sejrin raken­nut­tama Toompean linna korkeine Pitkä Hermanni -torneineen. Tämä torni on turisteille mieluisa paikka, sillä sieltä katsottuna on Tal­linna aivan kuin kädessä. Kiintoisia ovat tornin keskiaikaiset vanki­kuopat, pimeät syvät kaivot, joihin ylhäältä johtaa pieni luukku. Tämän tanskalaisten linnan muuttivat venäläiset myöhemmin vankilaksi, joka kuitenkin sittemmin poltettiin. Entisten sortajien vankilan paikalle vapaa Eesti rakensi uudenaikaisen parlamenttitalon, ja monet niistä, jotka v. 1905 istuivat vankilassa, ovat nyt samalta paikalta johtamassa parlamentinjäseninä Eestin kansan kohtaloita.”

”Sieltä avautuu ihana näköala yli seudun, eikä matkailijan pitäisi jättää kiipeämättä sen kierto­portaita tasaiselle laelle asti, jossa tasavallan koko olemassaolon aikana on liehunut valtakunnan kansallislippu.” – Näin kannusti myös Matkusta Eestiin! -opaskirja vuonna 1929. Nykyään Pitkä Hermanni avataan yleisölle harvoin, eikä enää matkailu­nähtävyydeksi, vaan oman kansan mielen­kiintoon esimerkiksi Viron eduskunnan eli Riigikogun avointen ovien päivänä.

Turisteille avatut maanalaiset käytävät

”Kiintoisia ovat Toompean mäen läpi ristiin rastiin kulkevat vanhat linnoituksen maanalaiset käytävät, jotka nyt on avattu turistien nähtäviksi.”

Tällaisen vaikutelman saattaa saada, kun ensi kerran astuu vuonna 2010 uudelleen avattuihin käytäviin. Niitä ei ole kaivettu Toompean alle ristiin rastiin, vaan muurattu suunnitelmallisesti koko Tallinnaa ympäröineisiin bastionijärjestelmän mukaisiin linnoitusvarustuksiin.

Pohjoismaiden omaperäisimpiin kuuluva raatihuone

”Katsomisen arvoinen on myös 14. vuosisadalla rakennettu Tallinnan raatihuone, joka on Pohjois­maiden omaperäisimpiä historiallisia rakennuksia. Siellä on Tallinnan kaupungin arkisto rikkaine, historiallisine kokoelmineen.”

Kaupunginarkisto on nyt toisaalla, mutta aikanaan sekin loi myönteistä matka­kokemusta. Arkistonhoitaja saattoi ehtiessään yllättää vieraat hyvinkin arvokkailla asiakirjoilla.

Tallinnan teatterit ja museot

”Nykyajan Tallinnasta on mainittava Eestin teatterit ja museot. Tallinnassa on kolme teatteria: Estonia, Draamastudio ja Työväen teatteri. Siellä on myös Eestin taidemuseo ja Vapaussodan museo.”

Mainitut näyttämöt olivat vielä puheteattereita. Estonian tunnemme nykyään Viron kansallis­oopperana ja Draamastudion nimellä Draamateatteri. Työväen­teatterin perinne katkesi miehitykseen. Vapaussodan museon perinnettä jatkaa Viimsin sotamuseo.

Luonnon sfinksi Kessulaiun saarella. Suomen Ulkomaankauppa 15.3.1934

Luoto oli artikkelissa vain kuvana. Kesselaid sijaitsee Saarenmaan lauttalinjan pohjoispuolella.

Kadriorg – Katariinan kaunis puisto

”Turistit eivät koskaan jätä Katariinan kaunista puistoa katsomatta. Siellä on entisen Venäjän keisarin linna, nykyään Eestin Riigi­vanemin residenssinä, tsaari Pietarin maja ja museo sekä suuri stadion ja laulujuhlakenttä.”

Kadriorgin nimi, Katariinan laakso, on muisto Pietari Suuren puolisosta ja seuraajasta Katariina I:stä. Riigivanem oli Viron alkuvuosien valtionpäämies, joka asemaltaan vastasi lähinnä pääministeriä. Hänen ja vuodesta 1938 alkaen presidentin edustus­asuntona palveli Kadriorgin palatsi, joka on nykyisin vanhempaa eurooppalaista ja venäläistä taidetta esittelevä museo. Presidentinlinnana palvelee vuonna 1938 palatsi­puiston taakse valmistunut hallintorakennus.

Piritan uimaranta ja nunnaluostarin rauniot

”Entäs sitten Piritan uimaranta, jonka hiekkarannalle kuumina päivinä virtaa koko Tallinna. Siellä on katseltavana keskiaikaisen nunnaluostarin valtavat rauniot.”

Tartto – iloinen tieteen ja taiteen kaupunki

”Jos tahdotaan tutustua nykypäivien Eestiin, ei ole unohdettava Tarttoa, Eestin yliopisto- ja taide­kaupunkia. Vanhan 300-vuotisen yliopiston rinnalla, jossa Eestin tiede versoo, on siellä myös kirjallisen ja taide-elämän keskus. Tartto on iloinen ylioppilaskaupunki runsaine kahviloineen ja seurapiiri- ja yhteiskunnallisine järjestöineen. Siellä on tärkeä kansatieteellinen museo ja yliopiston kirjasto, jossa on yli 1.000.000 teosta.”

Taidekoulu Pallas teki Tartosta myös kuvataiteen keskuksen. Perinnettä jatkaa Tallinnassa alkuaan taideteollisena oppilaitoksena perustettu Viron taide­akatemia (EKA).

Pietarin Suuren talo ja Lavretsovin Narvan kaupunginmuseo 1933. – Viron merimuseo. MM F 336/1

Pietarin Suuren talo vasemmalla ja Lavretsovin Narvan kaupunginmuseo 1933. – Viron meri­museon kokoelmien postikortti. MM F 336/1

Narva – lännen etuvartio idässä

”Kiintoisa on myös Narva – läntinen etuvartio itää vastaan. Vuosisatoja ovat siellä Itä ja Länsi vihaisesti silmäilleet toisiaan, verisiä taisteluja on siellä käyty hyökkäävää Itää vastaan. Tätä todistamassa on kohisevan Narvan joen molemmilla puolilla keskiaikaiset linnoitukset, länsi­puolella goottilaistyylinen ruotsalaisten rakentama Hermannin ja itärannalla venäläisten pystyttämä livanan linnoitus. Niin suuren Pohjan sodan kuin Eestin vapaus­sodan taistelukentät on varustettu muisto­patsailla.

Narvakin on keskiaikainen kaupunki ja oli se aikoinaan rikkaimpia kauppapaikkoja, miltä ajalta siellä vieläkin on paljon kauniita rakennuksia. Kaupungissa on rikas­sisältöinen Lavretsov-niminen taide­museo ja Pietari I:n museo. Lähellä on Eestin suurin koski, vesivoimaltaan heti Imatran seuraaja. Koskivoimalla käyvät Itä-Euroopan suurimmat Kreenholmin kutomotehtaat.”

Narvan kaupunki oli bastionijärjestelmän varustama linnoitus, samaan tapaan kuin Tallinnan ja Haminan kaupungit. Linnoituksen sisään jäivät mainitut kaksi vanhempaa linnaa. Nykyinen raja on Narvanjoessa, jonne miehitysvalta määräsi sen 24.11.1944. Sen myötä Iivananlinna (viroksi Jaanilinn) ja koko Itä-Narva tunnetaan Ivangorodina. Hermanninlinnaa voi kutsua Narvan linnaksi (viroksi linnus), kunhan muistaa, että Narva on myös linnoitus (kindlus).

”Narvan keskiaikainen linna.” Etualalla Venäjälle jäänyt Iivananlinna, taustalla Hermanninlinna. – Suomi · Eesti · Unkari -juhlakirja. WSOY 1931

”Narvan keskiaikainen linna.” Etualalla Venäjälle jäänyt Iivananlinna, taustalla Hermanninlinna. – Suomi · Eesti · Unkari -juhlakirja. WSOY 1931

Suuren Pohjan sodan ruotsalaisen osapuolen muisto­merkki saatiin taistelu­kentälle 18.10.1936. Alku­peräinen 8,5 metriin kohonnut leijona­patsas hävisi sodassa. Se oli esikuvana kaupungin keskustassa vuonna 2000 paljastetulle Ruotsin leijonalle, joka on hiukan lauhkeampi ja kolmanneksen pienempi.

Sergei Lavretsovin kokoelmilla ja lahjoitusvaroilla perustettu Narvan kaupungin­museo ja sen naapurissa sijainnut Pietari Suuren talo raunioituivat Neuvosto­liiton tykistö­tulessa. Suunnitellusta kunnostuksesta luovuttiin ja rakennukset jyrättiin 1950-luvun jälki­puoliskolla maan tasalle, kuten koko Narvan vanha kaupunki muutamaa taloa lukuun ottamatta.

Narvanlahden seutu ja suomalaiskylät Rosonanjoen varren Viron-Inkerissä vuoden 1940 maatiekartalla

Narvanlahden seutu ja suomalaiskylät Rosonanjoen varren Viron-Inkerissä vuoden 1940 maatiekartalla

Viron Inkeri ja Rosonanjoki (menetetyt)

”Narva on suomalaisille mieluisa käyntipaikka senkin takia, että sen lähellä on Narva-Jõesuun suvitus- ja uimaranta ja Narvan lähellä on Eestin Inkeri kahden puolen Rosona-joen rantoja.”

Narvanjoen suu oli itse asiassa kahden joen suu, sillä sen kautta laskee mereen myös Rosonanjoki. jonka itäpää oli tuolloin Venäjän rajajoki. Kylpylävieraille se oli jännittävä matkailu­nähtävyys, jonne risteiltiin Narva-Jõesuusta. Jokivarren kaikki kylät olivat vielä suomalaisia.

Mutkitteleva merenranta ja Narva-Jõesuu

”Eestin luonnonkauneimmista kohdista on erityisen tärkeä merenranta Tallinnan ja Narvan välillä. Toisin paikoin on tämä ranta matala, hiekkainen ja mutkitteleva. Siellä on runsaasti pieniä, hiljaisia kesänviettopaikkoja, joissa elantokustannukset ovat halvat, kesä viehättävä ja kaunis. Mutta kaunein on ranta Narva-Jõesuussa. Siellä on kuuluisa kylpyläyhdyskunta, jossa on yli 6.000 huvilaa. Kesäisin on siellä tuhansittain kesävieraita, joita sinne lämmin merivesi, puhdas ilma, vehmas ympäristö, leppoisat puistot ja vesiurheilu ja urheilukalastus ovat viekoitelleet.”

Narva-Jõesuu oli täynnä pitsihuviloita, kuten Suomen Terijoki, ja molemmilla rannoilla niiden rakennuttajat olivat Pietarin aristokraatteja tai muita varakkaita. Huviloiden määrä laskettiin kuitenkin sadoissa, joka tapauksessa alle tuhannessa. Terijoen tapaan pitsihuviloita myytiin rahapulassa muualle maahan, kuten Haapsaluun, Pärnuun ja Nõmmen puutarhakaupunkiin. Neuvostovuosina näitä oli jäljellä vielä kymmeniä, nykyisin vain yksittäisiä.

Suomenkielinen Pärnu, hauskin kylpyläkaupunki

Pärnun kauniita katukuvia. Suomen Ulkomaankauppa 15.3.1934”Suomalaisten erikoisessa suosiossa on myös Pärnun kaupunki Riian lahden rannalla. Väliin on siellä ollut tuhansittain suoma­laisia, mistä syystä jopa kaupungin kaduilla ja liikkeillä on suomenkieliset nimet painettuina. Pärnu on kuuluisa meren­rannastaan ja hyvästä muta­parantolastaan. Pärnun puistokäytävät ovat hyvässä kunnossa ja on niitä yhteensä 33 km. Pärnua rakastavat erityisesti elämäniloiset nuoret, mistä syystä Pärnua pidetään Eestin hauskimpana kylpykaupunkina.”

Mutakylpylät, Saarenmaa ja Vilsandin lintumaailma

”Mainittava on vielä Haapsalu ja Kuresaare kuuluisine muta­kylpylöineen. Kuresaarelle antaa Saaren­maan omaperäisyys vielä erityistä mielenkiintoa. Siellä tapaa kansallis­pukuja kantavaa kansaa ja siellä on lintumaailman paratiisi Vilsandin saarella. Paljon ja harvinaisia lintuja pesii ja talvehtiikin siellä.”

Juhan Jaik (1899–1948), kirjailija ja toimittaja, 1928. – Rahvusarhiiv

Monitaitoinen kirjailija ja toimittaja Juhan Jaik (1899–1948), joka mm. vironsi laulun Auringon lapset. – Rahvusarhiiv, Fotis 1928

Saarenmaan pääkaupungin nimen kirjoitusasu on vaihdellut. Nykyisin keskelle kuuluu kaksi ässää: Kuressaare.

Havumetsätön Läänemaa

”Luonnonystävälle tarjoaa Eesti paljon idyllistä ja omaperäistä. Läänemaalla on seutuja, joissa kymmenien kilometrien matkalla ei löydy ainoatakaan havupuuta, mutta sensijaan tammistoja ja saarnimetsiköitä, joissa on villejä omenapuitakin. Erityisen vaihtelevia silmälle ovat vielä Etelä-Eestin kumpumaisemat.”

Suomalaiselle taattu ystävällinen vastaanotto

”Mutta joka tahtoo tutustua Eestin kansaan, sen elämään ja työhön, voi matkustaa kaikkialle Eestissä. Niin paljon erilaisia ovat olot ja taloudelliset mahdollisuudet, että ne kiinnostavat väkisinkin suomalaista matkustajaa. Ja ystävällinen vastaanotto on kaikkia suoma­laisia kohtaan jo etukäteen taattu.”

Missä Itä ja Länsi kohtaavat – Suomen Ulkomaankauppa 15.3.1934


12.11.2011 (Ilta-Sanomat 21.10.2006)

Viro on suomea, Eesti viroa

Suomalaiset kysyvät usein virolaisilta, pitäisikö heidän koti­maa­taan kutsua Viroksi vai Eestiksi. Kysymme opastusta ystäviltämme, joiden äidinkieli ei ole suomi, mitä tuskin tekisimme Ruotsissa, Saksassa tai Englannissa…


Lisätietoa | Lisainfo