Valitus Tallinnan pohjoisväylästä kaatui oikeudessa

Reidin tie Ahtri-kadulta Russalkan patsaalle

Tallinnanlahti, Russalkan patsas ja Reidi-tie rantapromenadeineen, Tallinnan kaupunginkanslia

Tallinnan hallinto-oikeus hylkäsi Viron vihreiden tekemän valituksen Tallinnan pohjoisväylän eli Reidi-tien rakennusluvasta. Valitus koski 1,7 kilometriä pitkää, meren puoleista osuutta, jonka on tarkoitus alkaa Russalkan enkelipatsaalta. Rakentaminen leikkaa osin puistoalueita.

Oikeus totesi, ettei yleiskaavan merkityn tien sijaintia voi muuttaa valittamalla rakennusluvasta. Valittajat vaativat myös uutta ympäristövaikutusten arviointia, mutta oikeus katsoi vuonna 2007 tehdyn arvioinnin ja myöhempien asiantuntijalausuntojen riittävän. Näissä on otettu huomioon väylän vaikutukset niin ihmisille, merelliselle ympäristölle kuin kulttuuriarvoille.

Liikenteelle alkuvuonna 2019

Valitus ei koskenut Reidi-tien läntistä osuutta, joka jatkuu Tallinkin terminaalin sivuitse Ahtri- ja Jõe-katujen risteykseen Nautica-kauppakeskuksen edustalle. Jos nimi tuntuu oudolta, kyseessä on entinen Norde Centrum, suomalaisten myös sataman Riminä ja aikoinaan Citymarketina tuntema.

Päätöksen myötä Reidi-tien rakennuslupa vapautui toimenpidekiellosta. Vihreät voivat vaatia sitä uudelleen, jos he kuukauden kuluessa hakevat muutosta Tallinnan alueoikeudelta.

Tallinnan kaupunki avasi jo viime viikolla tarjouskilpailun Reidi-tien rakentamisesta. Sen ehtojen mukaan väylän tulisi olla liikennöitävissä vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.


Lisätietoa: