Alkoholin tuonti Latviasta naapurille rikkoo lakia, mutta Virolla ei ole voimavaroja siihen puuttua

Virossa alkoholin maahantuonti on sallittua yksityiskäyttöön samoin ehdoin kuin Suomessakin. Vero- ja tullihallinnon johtajan Valdur Laidin mukaan valvontaan ei ole käytännön edellytyksiä. Alkoholin rahtaamisesta naapureille ja työtovereille jää kiinni vain, jos itse tunnustaa lakia rikkoneensa.

Valdur Laid, joka Suomessa muistetaan Telian maajohtajana, aloitti Viron vero- ja tullijohtajana kesäkuussa. Ärileht tiedusteli häneltä keinoja laittoman maahantuonnin torjunnassa. Lehti viittasi talous- ja työministeri Jevgeni Ossinovskin vaatimiin tiukempiin ja tehokkaampiin otteisiin.

Suomalaisetkin ovat panneet merkille Viron tullin autoja välittömästi Iklan ja Valgan raja-asemien ulkopuolella. Virolla on myös käytössään vastaavat rekisterinumeroiden tunnistimet kuin Suomen tullilaitoksella. Laidin mukaan he seuraavatkin sitä, miten taajaan tietyt autot ylittävät rajan.

Suurimmat lisäverot peritty Suomen kansalaisilta

Tulli pysäyttää tien päällä tarkastukseen ajoneuvoja, jotka käyvät Latvian puolella säännöllisesti ja lyhytaikaisesti. Tällaisten määrä on kuitenkin vähäinen, parin sadan auton luokkaa.

”Rajalla käyminen lisääntyy, mutta yleensä määrät ovat jääneet suositusrajoihin. Meidän toimintamme on suunnattu havaitsemaan se, että käydään kauppaa, tuodaan säännöllisesti suuria määriä. Lain rikkomista on myös se, että naapurinne tuo teille alkoholia ja te sitä häneltä ostatte. En tiedä, ovatko ihmiset tätä tajunneet. Toisaalta meillä ei ole mahdollista valvoa kaikki yksittäistapauksia”, toteaa verojohtaja.

”Yksi vaihtoehto on sakottaa ja nostaa laatikoita ulos, mutta konkreettisesti meillä on 13 tapausta, joissa ihmiset ovat maksaneet Viron alkoholiverot ja jatkaneet matkaa. Suurimmat tapaukset liittyvät Suomen kansalaisiin, jotka ovat jatkaneet lastinsa kanssa Suomenlahden yli”, kertoo Valdur Laid.

Entä miten puuttua ”etelävirolaiseen elämäntapaan kerätä viikonlopulla tilaukset kokoon ja lähettää yksi naapureista Latviaan”? Laid pitää heitä lainrikkojina, mutta tunnustaa keinojen vähyyden:

”Kun ihminen sanoo, että hankinnat ovat yksityiseen juhlaan, ja perustelee yksityiskäytöllä, lain keinot ovat varsin rajatut. Voimme toimia silloin, kun ihminen itse hyväksyy sen, että hän on lakia rikkonut, tai jos löydämme kaupoista tai ruokapaikoista Latvian veromerkeillä varustettua alkoholia.”