Keskipalkka ylittyy vain Tallinnan ympäristössä

Viron valtiovarainministeriö ennustaa, että Viron keskipalkka ylittäisi tuhat euroa vuonna 2015. Median kommenteissa ilmeni epäilys, mutta tosiasiassa Tallinnassa ollaan jo lähellä ennustettua.

Virossa on 15 maakuntaa, mutta vain Harjumaalla keskipalkka ylittää koko maan keskipalkan. Lisäksi on huomattava, että keskipalkka ei ole yleisin palkka, vaan aritmeettinen keskiarvo. Se on täysiaikaisesta työstä maksettujen palkkojen summa jaettuna vastaavalla palkansaajien määrällä.

Viron tilastokeskuksen analyyseissä keskipalkan alapuolelle jää 65 prosenttia ja sen paremmalle puolelle pääsee 35 prosenttia palkansaajista. Mediaanipalkka, ”keskimmäinen palkka”, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee puolet palkansaajista (50/50), on myös Suomessa keskipalkan alapuolella.

Kuluvan vuoden toisena vuosineljänneksenä (huhti–kesäkuu) koko Viron keskimääräinen bruttopalkka oli 857 euroa kuukaudessa. Tallinnassa se nousi jo 977 euroon. Tämä ylittää maan keskipalkan 120 eurolla ja alinta palkkatasoa nauttivan Järvamaan maakunnan keskipalkan jopa 311 eurolla.

Taulukko esittää vuoden 2011 toisen kvartaalin keskipalkan maakunnittain. Sarakkeet: bruttopalkka, kasvu verraten toiseen kvartaaliin 2010, nettopalkka sekä työvoimakustannukset henkilösivukuluineen.