Viron minimipalkaksi 500 €/kk – 2,97 € tunnissa

Viron ammattiyhdistysten ja työnantajain keskusliittojen eilen allekirjoittama sopimus nostaa Viron vähimmäispalkan vuoden 2018 alussa 500 euroon kuukaudessa ja 2,97 euroon tunnissa.

Suomalaisittain vähimmäispalkkasopimusta voi luonnehtia valtakunnallisesti yleissitovaksi työehtosopimukseksi, joka sitoo myös liittoihin järjestäytymättömiä työnantajia.

1. tammikuuta 2018 astuvat voimaan myös Viron hallituksen progressiota vahvistavat muutokset verolakiin, jotka nostavat kuukausittaisen verovapaan ansiotulon 500 euroon. Ylittävän tulon vero on 20 prosenttia. Aivan koko vähimmäispalkkaa käteen ei anneta, vaan siitä leikataan 8 euroa (1,6 %) työttömyysvakuutukseen ja oletettavasti 10 euroa (2 %) vapaaehtoiseen eläkekertymään.

Työnantajalle 500 euron minimipalkka merkitsee 169 euron henkilösivukulua, josta 165 euroa (33 %) on sosiaalimaksua ja 4 euroa (0,8 %) työnantajan osuutta työttömyysvakuutusmaksusta.


Keskipalkka ja mediaanipalkka – Viron palkkatason vaihtoehtoiset totuudet30.8.2019

Viron keskipalkan ja mediaanipalkan totuudet

Viron verohallinnon mukaan vuoden 2019 huhti-kesäkuussa mediaanipalkka oli 1115 euroa kuukaudessa. Tilastokeskus taas laski keskipalkaksi 1419 euroa. Kumpikin luku kuvaa Viron palkkatasoa, mutta omissa rajoissaan…


Lähteitä ja lisätietoa: