Keskmine palk on üle keskmise ainult Harjumaal

Eesti rahandusministeerium ennustas hiljuti, et Eesti keskmine palk kerkib 2015. aastal üle 1000 euro. Kommentaarides ilmnes kahtlusi, kuid tegelikult Tallinnas ollakse juba lähedal prognoosile.

Eestis on 15 maakonda, kuid ainult Harjumaal keskmine palk ületab terve riigi oma. Lisaks tuleb märkida, et keskmine palk on ainult aritmeetiline keskmine: täistööajaga töö eest makstud palkade summa jagatud vastava palgasaajate arvuga.

Eesti Statistikaameti varasemate analüüside järgi umbes 65 % palgasaajatest saab keskmist brutokuupalka või sellest vähem ning 35 % üle keskmise. Mediaanpalk, millest pooled palgasaajad saavad vähem ja pooled rohkem palka (50/50), jääb ka Soomes allpool keskmist.

Käesoleva aasta teise kvartali (aprill-juuni) keskmine brutopalk Eestis tervikuna oli 857 eurot kuus. Tallinnas see aga kerkis 977 euroni, mis oli 120 eurot rohkem – ja isegi 311 eurot rohkem kui Järvamaa maakonnas.

Tabel esitab aasta 2011 teise kvartali keskmised kuupalgad maakonniti: brutopalk, kasv võrreldes 2010 teise kvartaliga, netopalk ning tööjõukulu.