Viron minimipalkaksi 584 euroa/kk ja 3,48 euroa/h

Viron minimipalkka 2020 – 3,48 €

Viron yleissitova vähimmäispalkka nousee ensi vuoden alussa 584 euroon kuukaudessa ja 3,48 euroon tunnissa. Viron ammattiyhdistysten keskusliitto (EAKL) ja Viron työnantajain keskusliitto (ETKL) allekirjoittavat valtakunnansovittelijan esityksen mukaisen sopimuksen ensi maanantaina.

Sopimus sitoo myös järjestäytymättömiä työnantajia ja siten sitä voisi suomalaisittain luonnehtia valtakunnallisesti työehtosopimukseksi, mutta siitä johdetaan lakisääteisesti myös eräitä maksu­perusteita ja perhe-etuisuuksia. Esimerkiksi kunnallinen päivähoito saa maksaa siitä enintään 20 prosenttia. Myös lapsen elatusmaksun tulee olla vähintään puolet vähimmäispalkasta.

Järjestöt sopivat samassa yhteydessä, että vuonna 2021 vähimmäispalkka asetetaan 40 prosenttiin Viron keskipalkasta. Kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa Viron keskipalkka oli 1419 euroa.

Vähimmäispalkka sisältyy Viron työsopimuslakiin. Virallisesti sille antaa lainvoiman maan hallitus, joka vakiintuneesti sinetöi työmarkkinaosapuolten sopimuksen ennen vuodenvaihdetta.


Täydennys 6.10.2021: Vähimmäispalkka nousee vuoden 2022 alussa 70 eurolla: 654 euroon kuukaudessa ja 3,86 euroon tunnissa. Summia ei muutettu vuosina 2020 ja 2021.


Keskipalkka ja mediaanipalkka – Viron palkkatason vaihtoehtoiset totuudet30.8.2019

Viron keskipalkan ja mediaanipalkan totuudet

Viron verohallinnon mukaan vuoden 2019 huhti-kesäkuussa mediaanipalkka oli 1115 euroa kuukaudessa. Tilastokeskus taas laski keskipalkaksi 1419 euroa. Kumpikin luku kuvaa Viron palkkatasoa, mutta omissa rajoissaan…


Lähteitä ja lisätietoa | Allikad ja lisainfo