Viron kuntauudistus Riigikoguun

Pääministeri Taavi Rõivas parlamentissa 14.3.2016

Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Pääministeri Taavi Rõivas jätti tänään Viron parlamentille esityksen maan kuntauudistuksesta. Hallitus haluaa vahvistaa kuntien taloutta ja taata julkisten palvelujen laatua ennen kaikkea kasvattamalla kuntakokoa.

Vähintään 5000 asukkaan väestövaatimus on mullistamassa Viron kuntakentän jo ensi vuonna. Hallitus ilmoittaa lakiesityksessään suosivansa tätäkin suurempia kuntia, joissa olisi vähintään 11 000 asukasta. Valtaosa nykyisistä 213 kunnasta on huomattavasti pienempiä.

Tammikuun alussa virolaisen kunnan mediaaniväestö oli 1880 asukasta – eli puolet kunnista oli tätä pienempiä ja puolet suurempia. Alle 1000 asukkaan kuntiakin oli neljäkymmentä. Toisaalta maan väestöstä puolet asuu viidessä suurimmassa kunnassa – Tallinnassa, Tartossa, Narvassa, Pärnussa tai Kohtla-Järvellä.

Ihannekoon 11 000 asukasta ylittää vain 16 kuntaa

Asetetun 11 000 asukkaan ihannekoon ylitti vuodenvaihteessa vain 16 kuntaa. Vähintään vaadittu 5000 asukasta täyttyi lisäksi 25 kunnassa.

Näitä pienempien 172 kunnan tulee juuri nyt pohtia itsenäisyyttään ja tulevaisuuttaan. Osa on jo sopivan liitoskumppanin löytänytkin. Lähtökohtana on vapaaehtoisuus: kunnat tekevät toisilleen liitostarjouksia. Aikaa kosioretkiin ja neuvotteluihin on vain vuodenvaihteeseen.

Kaikille liitoskunnille on luvassa yhdistymisavustusta. Suosituskokoon niitä kannustetaan 500 000 euron lisätuella.

Hallitus ratkaisee yhdistämisen niiden pikkukuntien osalta, jotka eivät omatoimisesti pääse keskinäiseen sopuun tammikuuhun mennessä.

Tietyin edellytyksin hallitus voi hyväksyä myös kuntaliitoksen, jonka tuloksena on vähintään 3500 asukkaan uusi kunta. Erityisasemassa ovat neljä saarikuntaa, jopa 154 asukkaan Ruhnu, jotka voivat hakea jäämistä itsenäiseksi.

Uudet kunnat ottavat hallintovastuun välittömästi seuraavien kuntavaalien tulosten selvittyä ensi vuoden lokakuussa.

Kaupungit voivat jäädä kaupungeiksi

Kuntauudistuksen myötä Viro voi saada “uusia” kaupunkeja. Esimerkiksi Itä-Virumaan maakuntakeskus Jõhvi saattaa palata kunnasta kaupungiksi.

Tähän asti kunnan liittyessä kaupunkiin tuloksena on voinut olla vain kunta (vald), jota johtaa kunnanjohtaja (vallavanem). Siten kaupunginjohtaja (linnapea) on voinut johtaa vain liittymätöntä kaupunkia.

Esityksen mukaan yli 5000 asukkaan kaupungin nimike voidaan siirtää liitoskunnalle, jos väestöstä vähintään puolet on asunut kaupungissa. Vastaavin ehdoin entiset kaupungit voivat  hakea statustaan takaisin.


Uutislähde: