Keskipalkka ja mediaani­palkka – Viron palkkatason kaksi vaihto­ehtoista totuutta (2021)

Viron mediaanipalkat maakunnittain huhti-kesäkuussa 2021, StatistikaametViron keskipalkka oli vuoden 2021 huhti-kesäkuussa 1538 euroa kuukaudessa ja saman jakson mediaani­palkka 1270 euroa. Keskipalkka on 21 prosenttia jälkimmäistä korkeampi. Kumpikin luku kuvaa maan palkkatasoa, mutta omissa rajoissaan. Ero on kaventunut neljä vuoden takaisesta 30 prosentista.

Luvut on julkaissut Viron tilastokeskus eli Statistikaamet. Kumpikaan luku ei tarkoita tavallista keskiarvoa, jossa saataisiin vain jakamalla palkkojen summa palkansaajien määrällä.

Mediaanipalkka on tavallaan ”keskimmäinen palkka”, jonka ylä- ja alapuolella on yhtä monta palkansaajaa. Keskipalkka taas lasketaan täysiaikaisesta työstä. Se tarkoittaa täysiaikaisesta työstä maksettujen palkkojen summaa jaettuna niitä vastaavalla palkansaajien määrällä. Keskipalkka oli huhti-kesäkuussa 268 euroa ja 21,1 prosenttia mediaanipalkkaa korkeampi.

Keskipalkka ei edusta mitään ”yleistä palkkatasoa”. Statistikaametin omissa analyyseissä sen paremmalle puolelle on aiemmin päässyt vain 35 prosenttia palkansaajista. Yksinkertaistaen keskipalkkaa nostattavat tiettyjen ammattialojen hyväpalkkaiset pääkaupunkilaiset.

Mediaani- ja keskipalkka ylittyvät Tallinnan ja Tarton seudulla

Korkeinta kuukausittaista keskipalkkaa, 2761 euroa ansaittiin informaatio- ja viestintäalalla (ICT). Samalle tuhatluvulle kurottivat myös rahoitus- ja vakuutusala, 2545 euroa, ja energia­toimiala, 2124 euroa. Kolmanneksi sijoittui julkishallinto ja puolustus 1878 euron keskipalkalla. Vertailuksi rakennusala jäi 1446 euroon sekä majoitus- ja ravitsemisala vain 884 euroon.

Viidestätoista maakunnasta koko Viron keski- ja mediaanipalkat ylitettiin vain kahdessa.

Harjumaalla, johon sisältyy pääkaupunkiseutu, keskipalkka oli 1678 euroa ja mediaanipalkka 1420 euroa. Yliopisto­kaupungin vetämällä Tartonmaalla vastaavat luvut olivat 1575 euroa ja 1300 euroa. Toisaalta valtaosa Viron väestöstä, 57 prosenttia, asuu näissä kahdessa maakunnassa.

Matalinta keskipalkkaa, 1168 euroa, nautittiin Hiidenmaalla, jonka mediaanipalkka oli 1038 euroa. Mediaanipalkka jäi matalimmaksi, 1000 euroon, työttömyyden vaivaamalla Itä-Virumaalla, jossa toisaalta vaativa energiateollisuus kohotti maakunnan keskipalkan 1208 euroon.

Entä mitä jää käteen?

Mediaani- ja keskipalkat lasketaan bruttokuukausipalkkoina. Virossa on 20 prosentin tasavero, mutta nettopalkkaa nostaa 500 euron veroton osuus, joka alkaa leikkautua vasta 14 400 euron vuositulon ylittyessä. Jos otetaan laskelmaan työttömyysvakuutus (0,8 %) ja vapaaehtoinen eläkerahasto (2 %), jää palkkalaiselle kuukaudessa käteen keskipalkasta 1249 euroa ja mediaanipalkasta 1072 euroa.

Alkuvuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna valtakunnallinen keskipalkka nousi 99 euroa. Viron palkkakehityksen viivakaavio on kuitenkin säännönmukainen sahalaita, jonka piikit osuvat toiseen ja viimeiseen vuosineljännekseen. Luontaisena syynä ovat lomapalkat ja loppuvuoden lisäpalkkiot. Kolmannelle vuosineljännekselle voi huoletta ennustaa vähintään 50 euron pudotusta.


Artikkeli on ajantasaistettu vuoden 2019 tilastoihin perustuneesta kirjoituksesta. Huhti-kesäkuun mediaanipalkka oli kaksi vuotta sitten 1115 euroa ja keskipalkka 1419 euroa kuukaudessa. Ero on kaventunut: mediaani nousi 155 euroa (13,9 %), mutta keskipalkka vain 119 euroa (8,4 %).


Viron minimipalkaksi 584 euroa/kk ja 3,48 euroa/h20.11.2019

Viron minimipalkaksi 584 euroa/kk ja 3,48 euroa/h

Viron yleissitova vähimmäispalkka nousee vuoden 2020 alussa 584 euroon kuukaudessa ja 3,48 euroon tunnissa. Työsuhteiden ohella se vaikuttaa erilaisiin etuisuuksiin ja maksu­perusteisiin nostaen myös elatusmaksuja…


Lähteitä ja lisätietoa | Allikad ja lisainfo