Keskipalkka ja mediaanipalkka – Viron palkkatason vaihto­ehtoiset totuudet (2019)

Viron keskipalkan kehitys vuosineljanneksittäin 2014-2019Viron vero- ja tullihallinnon mukaan maan mediaanipalkka oli vuoden 2019 huhti-kesäkuussa 1115 euroa kuukaudessa. Tilastokeskus ilmoittaa saman jakson keskipalkaksi 1419 euroa. Luku on 27 prosenttia edellistä korkeampi. Kumpikin luku kuvaa Viron palkkatasoa, mutta omissa rajoissaan.

Verottajan mukaan Virossa oli toisena vuosineljänneksenä 585 392 palkansaajaa, joille työnantajat suorittivat palkkaa yhteensä 2 236 440 338 euroa. Mediaani on laskettu näistä suorituksista.

Mediaanipalkka ei tarkoita koulussa opittua aritmeettista keskiarvoa, vaan ”keskimmäisintä palkkaa”, jonka ylä- ja alapuolella on yhtä monta palkansaajaa (292 696 | 292 696). Verohallinnon lukujen pohjalta on toki helppo laskea myös keskiarvo, joka oli 1273 euroa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen laskema 1419 euron keskipalkka ei ole sama keskiarvo. Tarkasti määriteltynä se on täysiaikaisesta työstä maksettujen palkkojen summa jaettuna niitä vastaavalla palkansaajien määrällä. Keskipalkka oli huhti-kesäkuussa 304 euroa ja 27,3 prosenttia mediaanipalkkaa korkeampi.

Keskipalkka ei edusta mitään ”yleistä palkkatasoa”. Tilastokeskuksen omissa analyyseissä sen paremmalle puolelle on aiemmin päässyt vain 35 prosenttia palkansaajista. Yksinkertaistaen keskipalkkaa nostattavat tiettyjen ammattialojen hyväpalkkaiset pääkaupunkilaiset.

Mediaani- ja keskipalkka ylittyvät Tallinnan ja Tarton seudulla

Korkeinta kuukausittaista keskipalkkaa, 2390 euroa ansaittiin informaatio- ja viestintäalalla (ICT). Samalle tuhatluvulle, 2296 euroon kurotti myös rahoitus- ja vakuutusala. Vertailuna esimerkiksi rakennusalalla keskipalkka jäi 1377 euroon sekä majoitus- ja ravitsemisalalla 903 euroon.

Viron maakuntien mediaani- ja keskipalkat huhti-kesäkuussa 2019Virossa on 15 maakuntaa, mutta maan keskipalkka ja mediaanipalkka ylittyivät niistä vain kahdessa.

Harjumaalla, johon sisältyy pääkaupunkiseutu, keskipalkka oli 1545 euroa ja mediaanipalkka 1218 euroa. Yliopisto­kaupungin vetämällä Tartonmaalla vastaavat luvut olivat 1440 euroa ja 1137 euroa. Toisaalta valtaosa Viron palkan­saajista, 58 prosenttia asuu näissä maakunnissa.

Matalinta keskipalkkaa, 971 euroa, nautittiin Hiidenmaalla, mutta mediaanipalkka kohosi siellä yllättävästi koko maan mediaanin tuntumaan ja maakunta­vertailussa neljännelle sijalle – 1105 euroon. Sen edelle pääsi Tallinnan seutuun rajoittuva Raplamaa, joka sivusi valtakunnallista mediaania. Suuruus­järjestys oli päinvastoin kuin muissa maakunnissa, mitä selittänee osin mediaanin perustuminen 4820 palkan­­saajaan eli 0,7 prosenttiin koko maan määrästä.

Matalinta, 897 euron mediaanipalkkaa nautittiin Itä-Virumaalla. Se on laskettu 52 439 palkansaajasta, joka oli 9 prosenttia maan kokonaismäärästä. Maakunta kärsii työttömyydestä, mutta siellä on myös vaativaa teollisuutta, mikä näkyy 31 prosenttia korkeammassa, 1175 euron keskipalkassa.

Entä mitä jää käteen?

Mediaani- ja keskipalkat lasketaan bruttokuukausipalkkoina. Virossa on 20 prosentin tasavero, mutta nettopalkkaa nostaa 500 euron veroton osuus, joka alkaa leikkautua vasta 14 400 euron vuositulon ylittyessä. Jos otetaan laskelmaan työttömyysvakuutus (0,8 %) ja vapaaehtoinen eläkerahasto (2 %), jää palkkalaiselle kuukaudessa käteen mediaanipalkasta 960 euroa ja keskipalkasta 1170 euroa.

Tammi-maaliskuuhun verrattuna palkat nousivat 78 euroa – niin mediaanipalkka kuin keskipalkka. Palkkakehityksen viivakaavio on kuitenkin säännönmukainen sahalaita, jonka piikit osuvat toiseen ja viimeiseen vuosineljännekseen. Luontaisena syynä ovat lomapalkat ja loppuvuoden lisäpalkkiot. Kolmannelle vuosineljännekselle on helppo ennustaa vähintään 50 euron pudotusta.

Vero- ja tullihallinto korjasi vuoden 2017 alussa laskentamenetelmäänsä, mikä hiukan tasoitti mediaanipalkan ja keskipalkan välistä kuilua. Aiemmin henkilön saama palkka jaettiin suoraan tilastointikauden kuukausien määrällä. Nyt otetaan huomioon todelliset työkuukaudet.


Artikkeli on ajantasaistettu vuoden 2017 tilastoihin perustuneesta kirjoituksesta. Huhti-kesäkuun mediaanipalkka oli tuolloin 958 euroa ja keskipalkka 1242 euroa kuukaudessa. Ero on hiukan kaventunut: mediaanipalkka on noussut 157 euroa (16 %) ja keskipalkka 177 euroa (14 %).


Viron minimipalkaksi 584 euroa/kk ja 3,48 euroa/h20.11.2019

Viron minimipalkaksi 584 euroa/kk ja 3,48 euroa/h

Viron yleissitova vähimmäispalkka nousee vuoden 2020 alussa 584 euroon kuukaudessa ja 3,48 euroon tunnissa. Työsuhteiden ohella se vaikuttaa erilaisiin etuisuuksiin ja maksu­perusteisiin nostaen myös elatusmaksuja…


Majakka ja Perävaunu, Pat & Patachon6.11.2017

Suomi ja Viro – verkkainen voimakaksikko?

”Suomi ja Viro muodostavat dynaamisen duon.” Onko tämä nykyisyyttä vai ennustaako se loistavaa tulevaisuutta. Joka tapauksella sanapari kuvaa toisiaan täydentäviä ja yhdessä voittamattomia kumppaneita, supersankareita…


Lähteitä ja lisätietoa | Allikad ja lisainfo