Rail Baltic vai Rail Baltica? Kielimutka Baltian pikaradalla Eurooppaan


Suomenkin media on kertonut laajasti, kuinka pikarautatie tulevaisuudessa vauhdittaa matkustajaliikennettä Tallinnasta Eurooppaan. Virolaiset taas perustavat laskelmansa kiskoille siirtyvään suomalaiseen rahtiin. Mutta mikä onkaan radan nimi?

Rautateiden yhteistyössä on ehkä jo totuttu nimien vaihteluun. Suomalaiset ovat puhuneet yleensä Rail Balticasta, virolaiset Rail Balticista. Nyttemmin nimiä käytetään myös ristiin. Edellinen nimi on alkuperäinen ja syntyään sisarnimi Puolaan kulkevalle Via Baltica -maantieyhteydelle.

Viron kieli-insituutin pääkielenohjaaja Peeter Päll pohti pikaradan nimeä viime perjantaina kirjoituksessaan Postimees-lehdessä. Samalla hän palautti mieleen kahden nimen taustan: Via Baltican nimi on kokonaan latinaa, sen sijaan Rail Baltica on englannin ja latinan sekoitus.

Kun hanketta käynnistettiin vuosikymmenen alussa, Viron äidinkielen seura kiinnitti huomiota nimen epämuotoisuuteen. Niinpä päädyttiin kieliopillisesti korrektiin englanninkieliseen nimeen Rail Baltic. Virolaisessa mediassa nimimuotoon (genetiivissä Rail Balticu) on ehditty harjaantua, mutta vanha nimi on jäänyt rahoitushakemuksiin. Niinpä EU- ja eurotasolla Rail Baltica elää vireänä.

Tässä tilanteessa kannattaisi ehkä aloittaa puhtaalta pöydältä, pohtii Päll. Hän tarjoaa uudeksi nimeksi Rail Balticin omakielistä käännöstä Balti raudtee, siis Baltian rata tai rautatie. Tämä olisi itse asiassa hyvän nimen uusiokäyttöä. Venäjän keisarinkunnan aikana Baltian rata kulki Pietarista Tallinnaan ja edelleen Paldiskin satamaan. Baltian (pika)rata sopisi varmaan myös suomalaiseen suuhun.


24.9.2014

”Yksi äidinkielen oppitunti viikossa toisen kielelle.” – Eino Leino ja Jaan Tõnisson (Tartto 1921)

Olisiko Suomen ja Viron kouluissa hyvä oppia hiukan toistemme äidinkieltä? Ensimmäisenä ajatusta lienee ehdottanut Eino Leino toukokuussa 1921…