Kuvaretki Suomen ja Viron historiaan Hietaniemessä – ilmainen, vironkielinen opas esittelee 205 hautaa

Suomen ja Viron historiat limittyvät Hietaniemen hautausmaiden oppaassa. Ensimmäisessä, vuoden 2010 julkaisussa esiteltiin 75 hautaa, josta määrä on noussut jo 205:een. Klikkaa kierrokselle!

Haapsalu Fabianist Emmaste Priiduni. 205 hauda Eesti ja Soome ühisajaloost Hietaniemi kalmistutel Helsingis

Jalutus Eesti ja Soome ühises ajaloos Helsingi kalmistutel

Hietaniemi kalmistu on ajaloohuvilise turisti möödapääsmatu sihtkoht Helsingis. Värske, 2019. aasta reisijuht tutvustab juba 205 hauda Eesti ja Soome ühisest ajaloost: http://hietaniemi.estofennia.eu

Ajalugu ärkab ellu ka teistel kalmistutel, nii Kulosaari väikeses surnuaias kui ka Malmil, kus puhkab enamus Jätkusõjas langenud Soome-poistest. Asukohad leiad Sinimustvalge Helsingi kaardilt.


10.6.2013

Helsinki on virolainen | Eesti kultuurirajad Helsingis

Sinimustavalkoisen Helsingin matkailukartta. Suunnista Suomen historiaan virolaisin silmin! | Sinimustvalge Helsingi turismikaart. Teejuht eestluse ajalukku Soome pealinna tänavatel…


23.4.2019

Sinivalkoinen Tallinna | Soome kultuurirajad Tallinnas

Suunnista Tallinnassa suomalaisin silmin! Löydätkö elohopea­tasa­suuntaaja­tehtaalle, jota Kekkoselle ylpeydelle esiteltiin? Saatat olla juuri nyt siellä… | Soomlase teejuht Tallinna soomlusesse.


Hietaniemen oppaan nimihakemisto | Nimeregister 2019

Alvar Aalto
Jyri (Yrjö) Aav
Lempi Ahla
August Ahlqvist
Ejwind Ahonius
Kristian von Alfthan
Anton Almberg
J. R. Aspelin
Ilmari Auer
Väinö Auer
Elisabeth Avellan
Ermes Friedrik Berg
Emilie Bergbom
Thure af Björkstén
Julius Brander
Leonid Britwin
A.K . Cajander
Arno Cederberg
Karl Collan
Armas Corell
Thorolf Birger Ekberg
Carl Enckell
Carl Ludwig Engel
Elsa Enäjärvi-Haavio
Eero Erkko
Anto Eskola
Lempi Eskola
Kalju Esna
Axel Olof Freudenthal
Minna Frisk
Eero Gammelin
Arvid Genetz
B. F. Godenhjelm
Claës Gripenberg
Ensio Groundstroem
Esmo Grünthal-Ridala
Villem Grünthal-Ridala
Hilja Haahti
Martti Haavio
Lyyli Ingrid Hagan
P. J. Hannikainen
Saima Harmaja
Irja Harmas
Eero Heickell
Toivo Heino
Vilho Helanen
Birger Helsingius
Paula ja Maunu af Heurlin
Hõimuvendade kivi
Soini Holopainen
Rudolf Holsti
Erkki Holvikivi
Ingrid Hornborg
Kaarlo Viktor Hurmerinta
Paul Huuri
P. J. Hynninen
Pietari Häll
Outi Hämäläinen
Mielikki ja Asko Ivalo
Santeri Ivalo
Tauno Jalanti
Antti Jalava
Elmo E. Kaila
Alfred Oswald Kairamo
Robert Kalbek
Aino ja Oskar Kallas
Alvar Kangasmaa
Kauko Kare
Ahti Karjalainen
Erkki Karu
Sylvi Kekkonen
Urho Kekkonen
Lauri ja Hilja Kettunen
Esko Kivikoski
K-kaupan Väiski
Uuno Klami
Heikki Klemetti
Elmar Kobrusepp
Onni Kohonen
Mauno Koivisto
Hannes Konno
Yrjö Koskelainen
Yrjö Koskinen
Kalevi Kotkas
Krohn Ilmari ja Hilja
Julius Krohn
Kaarle Krohn
Ida Kuhlberg
Eero Kuokkanen
Eero Kurejoki
Oskar Kurki-Suonio
Kaarlo Kurko
Toivo Kuula
Eino Kuusela
Eino Kuusi
Matti Kuusi
Eero Kuussaari
Woldemar Kühn
Paavo Kyrenius
Walter Königsmann
Yrjö Laaksonen
Valter Lagerström
Lembit Laks
Helge Lassila
Ilse Lauba
Eino Leino
Priidu Lige
Arthur Liikanen
Ilse ja Werner Lillak
Sofia Lille
Artur Lindberg
Arthur Viking Lindman
Vallo Lindsalu
O. W. Louhivuori
Elisabeth Lounasmaa
Matti Lukkari
Georg Långström
Elisabeth Löfgren
Edwin Lönnbeck
Erik Malmberg
Lauri Malmberg
Georg Malmsten
August von Manderstjerna
Gustaf Mannerheim
Ilmari Manninen
Kaarlo Mantere
Ernst Murrik
Kerttu Mustonen-Hukki
Udo Martin Müürmann
Eeva Niinivaara
Knut Nilsson
Algoth Niska
Ville Niskanen
Karl Norme
Heikki Ojansuu
Tõnis Orgusaar
Ludvig Oskar
Juho Kusti Paasikivi
Fredrik Pacius
Kirsti Pajari
Johan Philip Palmén
Lembit Palundi
Rein Paluoja
Dagmar Parmas
Reko Paulo
Teppo Paulo
Eeva Pedriks
Emil Pekkanen
Aarni Penttilä
Albert Penttilä
Aaro Penttinen
Matti Pesonen
Madlena Ploompuu
Ilmari Pohjanpalo
Lauri Posti
Eduard Puhk
Väinö Purje
Yrjö Putkinen
Tauno Pylkkänen
Hilippa Pyykönen
Hjalmar Raatikainen
Yrjö Railio
Dagmar Ramsay
Evald ja Max Rand
Jukka Rangell
Hilma Rantanen-Pylkkänen
Kirsti Rautiainen
Erkki ja Tuuli Reijonen
Lauri Kristian Relander
Esmo Ridala
Villem Ridala
Elja Rihtniemi
Rein Riitsalu
Heikki Ritavuori
Dagmar Ruin Ramsay
Yrjö Ruutu
Oskar Rütli
Yrjö Saarnio
Inga Sahlberg
Väinö Salminen
Gunnar Sarva
Väinö Savonen
Into Saxelin
Alfred von Schilling
Eduard ja Adi Schwalbe
Juho Seppälä
E. N. Setälä
Anders Sinervä
J. S. Sirén
Artur Sirk
Aarne Snellman
J. V. Snellman
Wäinö Sola
Fabian Steinheil
Kaarlo Juho Ståhlberg
Gunnar Sund
Carl Gustaf Swan
Gustaf Svinhufvud
Minna Talvik-Palmgren
August Tammekann
Eeva-Maija Tammekann
Viive Taro
Aleksander Tawitz
Esra Terä
Kaarlo Teräsvuori
Robert Tigerstedt
Willem Tischler
Yrjö ja Panu Toivonen
Zacharias Topelius
Arvo Torm
Herman Treial
Antti Troupp
Herman Untolahti
Vabadusvõitlejad 1919
Mika Waltari
Johannes Valtonen
Väinö Valve
Aksel Vasa
Mihkel Weisman
Leeni ja Emil Vesterinen
Martin Wetzer
Mihkel Widrik
Mielikki Wikström
Bo von Willebrand
Gustaf Winter
Jaakko Virkkunen
Väinö Voionmaa
Hella Wuolijoki
Sulo Wuolijoki
Salomo Wuorio
Kalle Väisälä
A. O. Väisänen
Toini Yrjö-Koskinen
Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen

Lisätietoa | Lisainfo: