Keskipalkka ja mediaanipalkka – Viron palkkatason vaihtoehtoiset totuudet (2017)

Viron mediaanipalkka
Viron vero- ja tullihallinto on laskenut maan mediaanipalkaksi 958 euroa kuukaudessa. Tilastokeskus ilmoittaa saman jakson keskipalkaksi 1242 euroa. Luku on 30 prosenttia edellistä korkeampi. Kumpikin kuvaa Viron palkkatasoa, omissa rajoissaan.

Verottajan mukaan maassa oli huhti-kesäkuussa 557 441 palkansaajaa, joiden yhteinen palkkasumma 1 868 907 051 euroa. Mediaanin 958 euroa verottaja on laskenut näistä palkkasuorituksista.

Mediaanipalkka ei tarkoita koulussa opittua aritmeettista keskiarvoa, vaan ”keskimmäisintä palkkaa”, jonka ylä- ja alapuolella on yhtä monta palkansaajaa (278 720 | 278 720). Verohallinnon lukujen pohjalta on toki helppo laskea myös keskiarvo, joka oli 1118 euroa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen laskema 1242 euron keskipalkka on toinen keskiarvo. Tarkasti määriteltynä se on täysiaikaisesta työstä maksettujen palkkojen summa jaettuna niitä vastaavalla palkansaajien määrällä.  Arvo on mediaanipalkkaan verrattuna 284 euroa ja 30 prosenttia korkeampi.

Keskipalkka ylittyy vain Tallinnan seudulla

Keskipalkka ei edusta mitään ”yleistä palkkatasoa”. Tilastokeskuksen omissa analyyseissä sen paremmalle puolelle on aiemmin päässyt vain 35 prosenttia palkansaajista. Yksinkertaistaen keskipalkkaa nostattavat tiettyjen ammattialojen hyväpalkkaiset pääkaupunkilaiset.

Virossa on 15 maakuntaa, mutta tilastollinen keskipalkka on jo vuosia ylittynyt vain Tallinnassa ja sen ympäröimällä Harjumaalla, jossa se nousi 1372 euroon. Seuraavaksi palkkataulukossa sijoittuu Tarton maakunta, mutta siltikin se jää 1227 eurollaan valtakunnallisen keskipalkan alapuolelle. Matalinta keskipalkkaa nautittiin Saarenmaalla ja Hiidenmaalla, joissa jäätiin alle 900 euron.

Korkeinta kuukausittaista keskipalkkaa, 2135 euroa ansaittiin informaatio- ja viestintäalalla. Samalle tuhatluvulle, 2052 euroon kurotti tilastossa vain rahoitus- ja vakuutusala. Vertailuna esimerkiksi rakennusalalla keskipalkka jäi 1153 euroon sekä majoitus- ja ravitsemisalalla 819 euroon.

Entä mitä jäi käteen?

Tammi-maaliskuuhun verrattuna mediaanipalkka nousi 63 euroa. Palkkakehityksen viivakaavio on kuitenkin säännönmukaisesti toistuva sahalaita, jonka nousupiikit osuvat toiseen ja viimeiseen vuosineljännekseen. Luontaisena syynä ovat lomapalkat ja loppuvuoden lisäpalkkiot. Kuluvalle kolmannelle vuosineljännekselle uskaltaa sen pohjalta ennustaa 40–50 euron pudotusta.

Virossa on 20 prosentin tasavero. Progressiota kuukausituloon luo yleinen 180 euron verovapaa osuus. Näiden pohjalta keskipalkasta jäi käteen 1030 euroa ja mediaanipalkasta 802 euroa. Verovapaus on suurempi eläkemaksujen yhteydessä sekä korvauksena työtapaturmista ja ammattitaudeista.

Vero- ja tullihallinto korjasi tämän vuoden alussa laskentamenetelmäänsä, mikä hiukan tasoitti mediaanipalkan ja keskipalkan välistä kuilua. Aiemmin henkilön saama palkka jaettiin suoraan tilastointikauden kuukausien määrällä. Nyt otetaan huomioon todelliset työkuukaudet.


Viron minimipalkaksi 584 euroa/kk ja 3,48 euroa/h20.11.2019

Viron minimipalkaksi 584 euroa/kk ja 3,48 euroa/h

Viron yleissitova vähimmäispalkka nousee vuoden 2020 alussa 584 euroon kuukaudessa ja 3,48 euroon tunnissa. Työsuhteiden ohella se vaikuttaa erilaisiin etuisuuksiin ja maksu­perusteisiin nostaen myös elatusmaksuja…


Lähteitä ja lisätietoa