Maamme-laulu ja kadonneen kertosäkeen tapaus

Isak Johan Inbergin sovittaman Maamme-laulun (1862) ja Viron 1. laulujuhlien Mu isamaa, mu õnn ja rõõm -laulun (1869) nuottivertailu”Suomella ja Virolla on sama kansallislaulu”, näin sanotaan, mutta eihän se ole totta. Toinen lauletaan kerraten säkeitä ja toinen ei. Niinpä virolainen voittaja saattaa kuulla palkintojenjaossa Suomen kansallislaulun – tai päinvastoin. Mistä moinen on peräisin ja kuka siitä kantaa vastuun? 1 2 3

Tapaus vaatii salapoliisityötä. Alustavasti epäilyksenalaisia asiassa ovat journalisti Johann Voldemar Jannsen Tartosta, urkuri Heinrich Hermann Wächter Viipurista ja maanmittari Isak Johan Inberg Hämeenlinnasta. Jäljet vievät 150 vuoden päähän ja Viron ensimmäisille laulujuhlille.

Johann Voldemar Jannsen (1819–1890)

Johann Voldemar Jannsen (1819–1890) – Eesti Kirjandusmuuseum

Avunannosta tutkittavana ovat myös yliopistomiehet Yrjö Koskinen ja Julius Krohn. Ensin mainittu on käynyt Tartossa kesäkuussa 1867 viettäen aikaa kansallismielisessä Jannsenin perheessä. Mukanaan seuranneen Krohnin väitetään tällöin opettaneen Lydia-tyttärelle, myös Koidulana tunnetulle, Maamme-laulun sävelmän ja jättäneen hänelle sen suomenkieliset sanat. Suomeen palattuaan Koskinen on osoittanut perheelle postilähetyksiä, mm. nuotistoja, samoin Viro-kiihkoisena tunnetulle Carl Robert Jakobsonille.4 5 6

Jannsenit olivat pyytäneet vieraaltaan suomalaisia neliäänisiä mies­kuoro­lauluja laulujuhlien tarpeisiin, Jakobson myös sävelmiä lukukirjansa runoihin. Johto­langat vievät Koskisen postittamiin nuotteihin. Jäljittyvätkö niistä ne, joista Jannsen sovitti Viron tulevan kansallis­laulun Mu isamaa, mu õnn ja rõõm? Jos ne tulivat Koskisen postissa, vaihtoehdot jäävät vähiin. Ennen laulujuhlia ehdittiin suomeksi julkaista vain kaksi neliäänistä, ”maallista” laulukirjaa – ja Maamme-laulun sisälsi kumpikin.7 8

Kartanpiirtäjä epäiltynä todennäköisin perustein – urkurista aihetodisteita

Suomenkielinen lauluharrastus oli 1800-luvun puoliväliin saakka kirkollista ja lukkarivetoista, eivätkä nuottikirjat sisältäneet iloluontoisia, maallisia – tai edes isänmaallisia lauluja. Ensimmäinen suomen­­kielinen ja neliääninen mieskuoroille tarkoitettu lauluvihko Moniäänisiä lauluja Nuorisolle julkaistiin vuonna 1862. Sen kokosi tunnettu kartografi I. J. Inberg käyttäen tekijänimeä I. J. Iltanen. Kokoelman avasi Oulun kappalaisen Johan Bäckwallin vuonna 1857 kääntämä Maamme-laulu.9 10 11 12 13 14 15 16

Isak Johan Inberg eli I.J. Iltanen (1835–1893) – Suomen Elämäkerrasto, WSOY 1955

Isak Johan Inberg (1835–1893) – Suomen Elämäkerrasto 1955

Toinen ennen laulujuhlia kuoroille julkaistu nuottikirja oli Kokous Neliäänisiä Lauluja, jonka Viipurin ruotsalais-saksalaisen Pietari-Paavalin kirkon urkuri ja kaupungin koulujen musiikin­opettaja Heinrich Wächter kokosi vuonna 1867. Maamme-laulu sisältyi Aleksanteri Rahkosen käännöksenä vuodelta 1865.17 18 19 20 21

Kirjallisuus­historioitsija Aino Undla-Põldmäe kirjoitti vuonna 1970 artikkelin Koidulan Suomen-suhteista, jossa hän sivusi Jakobsonin Kurgjan maatilalta löytämiään tekstejä ja nuotistoja. Joukossa oli Wächterin kokoelma, jonka tutkija oletti saaduksi Koskiselta. Ansiokas artikkeli luovi taitavasti sensuurin aalloilla:

Wächterin toimittaman kokoelman ensimmäisestä vihkosta löytyvät muun muassa Oksasen ”Suomen valta” (Franz Abtin sävelmä), joka laulettiin ensimmäisten laulujuhlien kuorokilpailussa, ja Runebergin ”Vårt land” suomenkielisenä käännöksenä – ”Maamme”. 22 23

”Deutschland, Deutschland über alles” johdattaa virhepäätelmiin?

Tutkija kirjasi Suomen vallan kilpailulauluksi arkeologi J. R. Aspelinin lehtijutusta, joka mukaan Nouse, riennä, Suomen kieli esitettiin ”virolaisessa mukaelmassa hra Jannsenilta”. Wächter toki sovitti laulun Abtin sävelmään, mutta oletettavasti Aspelin tunnisti Saksalaisten laulun sävelmän, jolla Suomen valtaa kotimaassa laulettiin ja jonka runomittaan August Ahlqvist-Oksanen sen riimitti.24 25 26 27

Emil Genetzin vuonna 1905 kirjoittama nykyinen sävelmä syrjäytti Joseph Haydnin sävelmän lopullisesti vasta Suomen uusissa tasavaltalaisissa oloissa. ”Mukaelma” lienee ollut Eestimaa käib üle kõige, jonka Jannsen kirjoitti samaan sävelmään ja samana vuonna 1860 kuin Ahlqvist omansa. Tähän viittaa tutkijan toteamus: ”Vironkielisiä sanoja ei ole tähän mennessä onnistuttu löytämään.” 28 29 30 31

Aspelinin lehtiartikkeli saattoi vahvistaa Undla-Põldmäen oletusta, että Jakobsonin jäämistön nuotit olivat myös Jannsenin perheen käytössä. Ehkä se tuki myös käsitystä, että he tutustuivat Vårt Landiin vain nuotteihin sisältyneiden suomennosten pohjalta. Suomi ei ollut välttämätön välikieli. Runo oli osana Vänrikki Stoolin tarinoita ehditty kääntää ruotsista saksaan kolmesti jo 1850-luvulla.32 33 34 35

Savolaisen laulu kiristää silmukkaa…

I. J. Iltanen, Moniäänisiä lauluja Nuorisolle, 1862

I. J. Iltanen (I. J. Inberg), Moniäänisiä lauluja Nuorisolle, Hämeenlinna 1862

Viron ensimmäiset laulujuhlat olivat kolmipäiväiset. Ensimmäinen päivä oli varattu hengellisille lauluille, toinen maallisille ja kolmas edellä kerrottuun kuorokilpailuun. Maallisten laulujen konsertissa, paikallisen kalenterin mukaan 19. kesäkuuta 1869 – suomalaisessa kalenterissa 1. heinäkuuta – kuultiin Viron tulevan kansallislaulun ohella myös Karl Collanin säveltämä Savolaisen laulu.36

Koidula käänsi laulun Ahlqvistin alkuperäistekstin 1., 2., 9. ja 10. säkeistön pohjalta alkusanoilla Mu meeles seisab alati, jotka jäivät myös sen nimeksi. Lähdenuotisto oli neliääninen, kuten Jannsenin maaliskuussa 1869 Koskiselle lähettämä kiitoskirje osoittaa:

Teitä ehkä kiinnostaa saada tietää, että juhlamarssiksi tuli valituksi yksi Teidän hyväntahtoisesti meille lähettämistänne suomalaisista kvartettilauluista: Collanin ”Mun muistuu mieleheni nyt” etc.

Undla-Põldmäe näki vaivaa, mutta ei löytänyt kiitosta vastaavaa nuotistoa. Hän mainitsee vain Wächterin vuonna 1864 kokoaman 50 Koulu-Laulua, mutta siinä laulu oli kaksiääninen ja kolmesta säkeistöstäkin vain ensimmäinen vastasi käännöstä.37

Nuottiviivasto antaa tuomion – ja epäilyksen

Wächterin Neliäänisissä on 35 kuorolaulua, mutta ei Savolaisen laulua. Sen sijaan Jannsenin kiitosta ja Koidulan käännöstä vastaa Inbergin kokoelma, johon Savolaisen laulu sisältyy niin neliäänisenä kuin kaikkien 11 säkeistön kera. Nuotisto sisältää 18 laulua: Maamme-laulun ja Savolaisen laulun ohella Aspelinin muistaman Suomen vallan Haydnin sävelmällä. Maamme-laulun nuotit on jaettu viivasto­riveille täsmälleen samoin kuin Mu isamaa, mu õnn ja rõõm laulujuhlien vihkossa, mikä herättää ajatuksen, että Jannsen käytti Savolaisen laulun ohella Inbergin nuotteja myös hymnissä.38 39

Saksankielinen Maamme-laulu mies- ja sekakuoroille, Heinrich Wächter 1856

”Unser Land. Finnische Hymne.” –  Suomen kansallis­laulu, sovitus mies- ja seka­kuoroille. Ida Mevesin saksannos 1., 2. ja 10. säkeistöstä vuodelta 1852. – Russische und Finnische Volks-Hymne, Heinrich Wächter, Viipuri 1856

Tarkemmin verratessa Inbergin nuoteista löytää muutaman eron. Niissä Jannsen näyttää seuraavan Fredrik Paciuksen alkuperäisiä nuotteja, joilla oli toki ollut 20 vuotta aikaa ehtiä Tarttoon. Osuva vaihtoehto – yhden nuotin erolla – olisi Wächterin Neliäänisten sijaan hänen jo vuonna 1856, Saimaan kanavan avajaisjuhlien alla painattamansa Russische und Finnische Volks-Hymne, joka sisälsi Venäjän ja Suomen ”kansanhymnit” mies- ja sekakuoroille. Tekstit olivat vain saksaksi ja Vårt Landin säkeistöt peräisin Ida Mevesin vuonna 1852 kääntämistä Vänrikki Stoolin tarinoista.40 41 42 43

Säkeistöt päättyvät eri sovituksissa mitättömin eroin, eikä niiden pohjalta voi sanoa, käyttikö Jannsen tiettyjä vai useampia nuotteja. Huomattavaa on, että hän kiitti Koskista erityisesti vain Savolaisen laulusta ja mainitsi nimeltä Collanin, muttei Paciusta. Kuitenkin Jannsenin voidaan olettaa olleen perillä Vårt Landin asemasta Suomessa. Esimerkiksi tallinnalainen Revalsche Zeitung ja tartto­lainen Dörptsche Zeitung kutsuivat laulua jo elokuussa 1863 – Aleksanteri II:n vierailtua Suomessa – nimellä das finnländische Nationallied, ”suomenmaalainen kansallislaulu”.44 45 46

Ajatus hymnin virontamisesta saattoi viritä jo ennen fennomaanien vierailua. Inbergin nuotit olivat keskustelupiirissä ainakin Krohnin tiedossa, sillä hän oli arvostellut kokoelman tuoreeltaan vuonna 1862. Wächterin Neliääniset ilmestyi vasta miesten palattua kotiin, mutta Krohn tunsi varmasti myös hänen aikaisemmat nuottivihkonsa. Wächter oli nimittäin tuttu vieras Kiiskilän hovissa, Krohnien sukukartanossa, soittaen sen musiikki-illoissa samassa kvartetissa Krohnin isän kanssa.47 48 49 50

Heinrich Wächter (1818–1881) – Suomen Kuvalehti 4/1918

Heinrich Wächter (1818–1881) – Suomen Kuvalehti 4/1918

Tutkintalinja vie Krohnin musiikinopettajaan

Joka tapauksessa nuotistot osoittavat, ettei Jannsen ole poistanut eikä edes voinut poistaa kertauksia, sillä kertaus­merkit puuttuivat nuoteista alkuaankin. Hän seurasi nuotteja uskollisesti. Moittia ei sovi Inbergiä eikä Wächteriäkään, kun jälkiosien kertausta ei ole alkuperäisissä Paciuksen miesäänille sovittamissa nuoteissakaan, joista hän harjoitutti Vårt Landin ensiesitykseen Flora-juhlassa 13. toukokuuta 1848 ja jotka itse J. L. Runeberg samana vuonna liitti Vänrikki Stoolin tarinoiden ensipainokseen.51 52

Tutkimuslinja kääntyy Heinrich Wächteriin, joka saapui Viipuriin keväällä 1845 ja vaikutti kaupungissa laulunopettajana elämänsä loppuun. Mahdollisesti hänen opetustaan nauttivat myös Viipurin lukiosta ylioppilaiksi päässeet Julius Krohn, Aleksanteri Rahkonen ja Kaarlo Slöör. Kolmikko kuului ”viiteen vänrikkiin”, työryhmään, joka riimitti Vänrikki Stoolin tarinoiden ensimmäisen kokonais­suomennoksen ja myös ne sanat, jotka vakiintuivat Maamme-lauluun – oletettavasti samat, jotka Krohn jätti Koidulalle.53 54

Alusta alkaen Wächter opetti myös Behmin koulussa, sisä­oppi­laitoksessa, joka avattiin vuonna 1853 koulimaan Pietarin varakkaiden saksalais­perheiden poikia. Laulun- ja soitonopetus oli korkeatasoista. Syyskuussa 1856 Saimaan kanavan avajaisissa Behmin kuoropojat soudettiin kanavan saareen, jossa he esittivät Venäjän ja Suomen hymnit höyrylaivalla ohi lipuville arvovieraille. Heitä johti – Wächterin Volks-Hymne-nuoteista – pari viikkoa aiemmin Leipzigista toiseksi musiikin­opettajaksi saapunut Richard Faltin, tuleva Paciuksen seuraaja Helsingin yliopiston musiikin­opettajana.55 56 57 58 59 60

Gustav Felix Rinne (1831–1895)

Gustav Felix Rinne (1831–1895), Tarton yliopiston Estonia-korporaation jäsen, kuvaaja C. Schmidt – Rahvusarhiiv

Sivuhaara Viipurista Hiidenmaan kautta Tarttoon?

Behmin koulun opettajakuntaan liittyi kaksi vuotta ennen Faltinia hiidenmaalainen Gustav Felix Rinne, joka oli Tarton yliopistosta valmistunut Reigin kirkko­herran poika. Hän oli teologi, mutta sai Wächterin ja Faltinin työtoverina hyvät valmiudet myös musiikki­kasvatukseen. Vuonna 1860 Rinne palasi isänsä apulais­papiksi ja ryhtyi herättämään kotisaarensa laulu­harrastusta. Hän perusti Reigiin kirkkokuoron, jonka kehittyi nopeasti ja toi esikuvana kuorot myös muihin Hiidenmaan seurakuntiin.61 62 63 64

Vuonna 1865 Rinne seurasi isäänsä Reigin kirkkoherrana ja kirjoitti esipuheen ”maarahvaan laulajille” kokoamaansa vihkoon 32 Laulo nelja heälega laulda, johon sisältyi nuottiopetusta ja 32 neliäänistä kuorolaulua. Viimeisenä vihkossa oli kuuden säkeistön mittainen Hiomaa- ehk issamaa-laul, jonka pastori sanoitti Behmin koulun opettajana tutuksi tulleeseen Paciuksen sävelmään.65 66

Maallisia lauluja vihkoon pääsi vain kaksi: Hiidenmaan laulun ohella Venäjän keisarihymni, joiden sekakuoro­sovitukset Rinne lainasi kollega Wächterin vuoden 1856 Volks-Hymne-vihkosta.

Das Behmische Erziehungsinstitut in Papula bei Wiburg 1853-1867, Zeidlerische Schule (Wiburg) 1867-1881

Das Behmische Erziehungsinstitut in Papula bei Wiburg (1860) – Tarton yliopistossa teologiksi valmistuneen baltiansaksalaisen Karl Gottlieb Behmin perustama poikakoulu Viipurissa.

Sittemmin Hiidenmaan hymniksi kutsutun laulun teksti on herättänyt aika ajoin kiistaa mahdollisena J. V. Jannsenin esikuvana Viron kansallislaulun sanoille.67 68 69 70 71

Joka tapauksessa Rinne painatti 72-sivuisen nuotistonsa Tartossa vuonna 1868 samassa H. Laakmannin painossa ja saman sensuurin hampaissa kuin juhlajärjestäjä laulu­seura Vanemuine omansa. Hengellisenä sensorina toimi Adalbert Hugo Willigerode,  jonka kaukoviisas Jannsen kutsui myös laulu­juhlien järjestely­toimikunnan johtoon. Hän siunasi osaltaan Rinnen vihkon 15. marraskuuta 1867 ja Jubeli­piddo-Laulud -ohjelmavihkon 29. huhtikuuta 1869.

32 Laulon julkaisu venyi kevättalveen 1869. Jannsen julkaisi ensimmäisen mainoksen Eesti Postimees ‑lehdessään 19. maaliskuuta, mutta ei kirjoittanut siitä uutisissaan. Ajan mittapuulla hyvin erottunut ilmoitus rakennettiin oletettavasti Laakmannin painossa, jossa lehteäkin painettiin. Kvartettilauluja etsineen Jannsenin voisi olettaa kiinnostuneen hankkeesta jo tuotantovaiheessa ja yleensäkin olleen ajan hermolla kaikesta, millä hän voisi edistää vironkielistä kuorolaulua – myös Rinnen yhteyksistä Viipurin musiikkipiireihin. Joka tapauksessa Venäjän hymnin ohella nuotistojen toinen yhteinen sävelmä, Beethovenin koraali Jumalan kunnia luonnossa oli itsenäinen käännös ja sovitus.72

Uus ramat. 32 Laulo. Ilmoitus Eesti Postimees -lehdessä 19.3.1869

Mainos: Uusi kirja. 32 neliäänistä laulua maakansan (virolaisten) laulajien iloksi ja hyödyksi. Eesti Postimees 19.3.1869

Rinnen nimi kuulostaa suomelta, mutta vastoin arvailuja hänen suku­juurensa juontavat Keski-Saksan Hildesheimiin. Työvuosina syntyneet suhteet Viipuriin ja sen saksalaisiin sukuihin säilyivät kuitenkin tiiviinä – sukupolvet ylittäen. Rinne itse löysi puolisonsa Sesemannien kauppiassuvusta ja perheen tytär Franken­haeuserien lääkärisuvusta. Rovasti Gustav Rinne ja neiti Clara Sesemann vihittiin Pietari-Paavalin kirkossa 16. elokuuta 1866. Musiikilla heitä saattoi hyvin oletettavasti kirkon urkuri ja sulhasen vanha kollega, nuottimestari Heinrich Wächter. Mahdollisesti läsnä oli myös morsiamen serkku ja ikätoveri Lydia Sesemann – tuleva Suomen ensimmäinen tohtoriksi väitellyt nainen.73 74 75 76 77

Wächterin vihkot – laulua keventävät, mutta todisteena raskauttavat

Tutkimus palaa Wächteriin, joka kokosi ja myös kustansi Suomen ensimmäiset koulu­­laulu­­kirjat sekä opettajien tueksi ensimmäisen suomenkielisen musiikkiopin. Sibelius-Akatemian emeritus­professori Reijo Pajamo on kuvannut Wächteriä aikansa modernistina ja koulujen 1800-luvun laulunopetuksen uudistajana. Laulukirjoista ensimmäinen oli vuonna 1858 julkaistu ruotsin­kielinen Samling af Valda Sångstycken för Skolorna, johon sisältyi myös kaksi suomen­kielistä laulua. Ensimmäisenä lauluna oli Vårt Land kertauksellisena sovituksena – ja näin ehkä ensimmäistä kertaa painettuna.78 79 80 81

Syntymaamme, 50 Koulu-Laulua 1864

”Syntymaamme” Heinrich Wächterin kokoelmassa ”50 Koulu-Laulua”, tuntematon kääntäjä, 1864

Vuonna 1864 ilmestyi ensimmäinen suomen­kielinen koulu­laulu­kokoelma 50 Koulu-Laulua, joka sisälsi laulun kolmen säkeistön mittaisena ja kertauksellisena nimellä Syntymaamme.82 83

Wächterin kokoelma oli käytetyin laulu­kirja suomenkielisissä kouluissa 1880-luvulle saakka. Seuraavissa painoksissa Maamme-laulun nimi ja suomennos hakeutuivat nykymuotoonsa, mutta kerto­säe pysyi ja löysi tiensä muidenkin kokoelmiin. Viipurin kansakoulujen tarkastaja Anton Rikström julkaisi vuonna 1884 laulukirjan Kaksiäänisiä lauluja kansakouluille, jonka Maamme sisälsi kaikki 11 säkeistöä, mutta myös kertausmerkit.84 85

Koskisen Jakobsonile lähettämä Kokous Neliäänisiä Lauluja ilmestyi vuonna 1867. Sen vaikutus kaikui kaksilla seuraavilla laulujuhlilla, 1879 Tartossa ja 1880 Tallinnassa, joille siitä kantautui sävelmiä Jakobsonin vuonna 1871 julkaiseman nuotiston kautta.86 87 88

Kirjallinen todistelu osoittautuu sisäisesti ristiriitaiseksi

Vaikka Jannsen kiitti Inbergin nuotteja, toki hän saattoi tutustua myös Wächterin Neliäänisiin. Näin juolahtaa mieleen, kun vertaa Rahkosen ja Jannsenin säkeitä: ”Oi, maamme, maamme, isänmaa, soi sana kallis sa!” / ”Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa!” – Ajatuskulku tosin mutkistuu, jos ottaa rinnalle myös Hiidenmaan hymnin: ”Oh Hiiumaa, sa meresaar, kui armas oled sa!” 89 90

Kokous neliäänisiä lauluja : mies-äänillä laulettavia : sanat ja nuotit : 1. vihko : sisältävä 35 laulua, Heinrich Wächter 1867

Kokous Neliäänisiä Lauluja Mies-äänillä laulettavia, Viipuri 1867. – Heinrich Wächterin omistus Karl Collanille.

Undla-Põldmäe löysi Koidulan käsikirjoitusten joukosta Maamme-laulusta käännöksen saksan kieleen. Hänestä teksti oli jokseenkin sanatarkka käännös Wächterin kokoelmasta – ja ”se saattoi olla  tehty Jannsenia varten”. Havainnossa asui ristiriita: tutkija Malle Saluperen mukaan saksannos katkeaa kuudennessa säkeistössä, mutta Wächterin nuoteissa on vain neljä ensimmäistä.91

Inbergillä on kuusi säkeistöä: 1., 2., 3., 7., 8. ja 9. säkeistö, mutta Bäckvallin ja Rahkosen teksteissä on merkittäviä eroja.

Varteenotettavampi käännöslähde ovat ne Maamme-laulun sanat, jotka Krohn antoi Koidulalle kesäkuussa 1867. Oletettavasti Krohn halusi jättää uunituoreen suomennoksen, joka oli hänen oman työryhmänsä käsialaa ja julkaistu toukokuussa Länsi­suomalaisen osakunnan toimittamassa Penni-kirjastossa Suomen kansalle, juuri sopivasti ennen matkaan lähtöä. Undla-Põldmäen havaitsemaa sanatarkkaa yhteyttä Wächterin nuotistoon selittää Rahkosen itsenäisen suomennoksen sukulaisuus ja jalostuminen Krohnin ryhmässä. Enimmät erojen nyanssit tuskin välittyivät saksan kieleen: ”On maamme köyhä, olkoon niin, jos kultaa tahtoo ken.” / ”On maamme köyhä, siksi jää, jos kultaa kaipaa ken.” 92 93 94

Joka tapauksessa käännöstä ei ole syytä epäillä kopioksi jostain julkaistusta saksannoksesta, sillä ne eivät olleet sanatarkkoja, kuten vertailu edellisiin säkeisiin vahvistaa. Ida Meves 1852: Wohl wird für den, der Gold begehrt, Stets arm nur sein das Land. Hans Wachenhusen 1852: Wohl sagt ihr, daß es arm nur sei; Es sagt’s, wer Gold begehrt. A. Thieringk 1859: Arm – unser Land nur dem wohl sei, Der voll von Goldbegehr.  J. L. Runeberg 1846: Vårt land är fattigt, skall så bli För den, som guld begär.95 96 97 98

Maamme-laulu Ylioppilaslaulujen 1. ja 2. painoksessa (1871, 1881)

Ylioppilaslauluja 1. vihko, 1871 ja 1881

Seuraava suomenkielinen mieskuorolaulukirja oli vuonna 1871 julkaistu Ylioppilaslauluja-kokoelman ensimmäinen vihko, jonka kokosi 24-vuotias tenorilaulaja ja laulunopettaja Taavi Hahl.

Tässä vihkossa hän antoi Maamme-laululle sen suomenkielisen muodon, jossa se tänään tunnetaan. Sanoiksi Hahl otti vain kaksi Krohnin ryhmän säkeistöä: ensimmäisen ja viimeisen. Viimeisenä silauksena hän nykyaikaisti ”pohjaisen” pohjoiseksi. Kertausmerkit miehet saivat eteensä kuitenkin vasta 2. painoksessa, joka ilmestyi Hahlin varhaisen kuoleman jälkeen vuonna 1881. Seka­kuoroille hän ehti toki lisätä ne itsekin vuonna 1879 laulukirjan Sävelistö, kaikuja laulustamme ensimmäisessä vihkossa.99 100 101 102 103

Loppulausunto: Cygnaeus ja Wächter syyte- tai kiitosharkintaan

”Kertosäkeen tapauksen” johtolangat kiertyvät Viipurissa – ja Heinrich Wächterin ympärille. Täältä Krohn välittää Wächterin vihkoja Helsingin koululaisille, täällä hänen Leopold-isänsä soittaa selloa Wächterin ja Faltinin kvartetissa, Rahkonen kääntää Wächterin lauluja, Rinne avioituu Wächterin urkujen saattamana – ja liekö Wächterin opetusta nauttinut lukiolainen Hahlkin?104 105 106

Täällä Wächter ryhtyy poistamaan ”turhamaista, kuivankiskoista opetustapaa”. Behmin koulun ohella hän ehtii opettaa ”kunnollista iloista laulua” Viipurin lukiossa ja tyttökoulussa sekä ala- ja yläalkeis­koulussa – opetuskielenään yleensä ruotsi, mutta suomenkielisiäkin lauluja laulattaen.

Merkille pantavaa on, että kuoroille Wächter sovittaa Maamme-laulun vielä vuonna 1867 vanhaan tapaan ilman kertauksia. Mahdollisesti hän kokee niiden pitkittävän täyttä 11 säkeistön esitystä. Kouluissa kertosäe taas avittaa pedagogisesti lauluun yhtymistä ja sen omaksumista.

Kertosäkeen isäksi Wächter on selkeä epäilty. Kantaako hän vastuun kansallislaulujen erosta? Jakaako sitä kansakoulun isä Uno Cygnaeus, joka toi laulun pakolliseksi oppiaineeksi – ja jolta Wächter kysyi sopivia tekstejä lauluvihkoonsa? Eron sijasta J. V. Jannsen pyrki samuuteen ja seurasi suomalaisia nuotteja. Sitten sama laulu opittiin kouluissa kertosäkeillä eri lauluksi. Niinhän siinä kävi.107 108


Fredrik Pacius, Emil Wikström 1895, Kaisaniemi13.5.2015

Ovatko Maamme-laulun vironkieliset sanat todella vanhemmat kuin suomenkieliset?

Muutamia vuosia sitten satuin ystävälliseen väittelyyn siitä, onko Suomella vai Virolla varhaisempi ”esikoisoikeus” Fredrik Paciuksen säveltämään kansallislauluun…


VERTAA:  Inbergin, Jannsenin ja Wächterin hymninuotit rinnakkain

Vårt Land -hymni Fredrik Paciuksen alkuperäisenä neliäänisenä sovituksena Flora-juhlaan Akademiska Sångföreningenin mieskuorolle (1848), I. J. Inbergin kokoelmassa "Moniäänisiä lauluja Nuorisolle" (1862). J. V. Jannsenin sovittamana Viron 1. laulujuhlien ohjelmassa (1869) ja Heinrich Wächterin kuorovihkossa "Kokous Neliäänisiä Lauluja (1867).

Vårt Land -hymni Fredrik Paciuksen alkuperäisenä neliäänisenä sovituksena Flora-juhlaan Akademiska Sångföreningenin mieskuorolle (1848) sekä I. J. Inbergin kokoelmassa ”Moniäänisiä lauluja Nuorisolle” (1862), Heinrich Wächterin kuoro­vihkossa ”Kokous Neliäänisiä Lauluja (1867) ja J. V. Jannsenin sovittamana Viron 1. laulujuhlien ohjelmassa (1869).


LYHYESTI:  Maamme-laulun erilaistumisen vuodet

1846
Kesä: J. L. Runeberg kirjoittaa 11 säkeistön mittaisen Vårt Land -runon.
1847
Huhtikuu: Täysimittainen runo julkaistaan ensi kerran kokoelmassa Fosterländskt Album III, jossa on nuottiliitteenä runoilijan oma sävellys mieskuorosovituksena.
1848
Toukokuu: Fredrik Pacius säveltää Vårt Land -runon mieskuorolle ja soittokunnalle esitettäväksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Flora-juhlassa.
1852
Alkuvuosi: Ida Mevesin saksantama runo Unser Land julkaistaan osana kokoelmaa Die Sagen des Fähnrich Stål, liitteenä Paciuksen nuotit yksinlauluun ja mieskuorolle. Vain viikkoja myöhemmin ilmestyy Hans Wachenhusin vastaava käännös. Kumpikin Leipzigissa.
1856
Elokuu (?): Heinrich Wächter julkaisee Ida Mevesin kääntämän, mies- ja sekakuoroille sovittamansa Unser Landin nuottivihkossa Russische und Finnische Volks-Hymne.
1858
Marraskuu: Heinrich Wächter painattaa Suomen ensimmäisen koululaulukirjan Samling af Valda Sångstycken – ja samalla oletettavasti ensi kerran Vårt Landin kertosäkeellisenä.
1862
Elokuu: Isak Inberg julkaisee ensimmäisen suomenkielisen mieskuoro­­laulujen ­kokoelman Moni­äänisiä lauluja Nuorisolle, johon sisältyy neliääninen Maamme ilman kertauksia.
Joulukuu: Julius Krohn kirjoittaa Inbergin kokoelmasta Mehiläinen-lehdessä.
1863
Heinäkuu: Keisari Aleksanteri II paljastaa Helsingissä päänsä Vårt Landille.
Elokuu: Viron lehdet kutsuvat sävelmää Suomen kansallislauluksi.
1864
Heinäkuu: Heinrich Wächter julkaisee ensimmäisen suomenkielisen koululaulukirjan 50 Koulu-Laulua, johon sisältyy kertosäkeellinen Vårt Land nimellä Syntymaamme.
1867
Toukokuu: Julius Krohnin,  B. F. Godenhjelmin, Aleksanteri Rahkosen, Kaarlo Slöörin ja Antti Törneroosin runoilijaryhmänä kääntämät – ja nykypäivään vakiintuneet – Maamme-laulun suomen­kieliset sanat julkaistaan Länsisuomalaisen osakunnan Penni-kirjastossa.
Kesäkuu: Julius Krohn jättää Maamme-laulun sanat Jannsenin perheelle.
Syyskuu: Heinrich Wächter julkaisee kuoro­­vihkon Kokous Neliäänisiä Lauluja, johon sisältyy Aleksanteri Rahkosen kääntämä, nelisäkeistöinen Maamme ilman kertauksia.
1868
Maaliskuu: J. V. Jannsen kiittää Yrjö Koskista suomalaisten neliäänisten mieskuorolaulujen kokoelmasta, johon sisältyi Savolaisen laulu. Kiitosta vastaa vain Inbergin nuotisto.
1869
Maaliskuu: Gustav Felix Rinne julkaisee kuorolaulukokoelman 32 Laulo nelja heälega laulda, johon sisältyy hänen Fredrik Paciuksen sävelmään sanoittamansa ja Heinrich Wächterin vuoden 1856 sekakuorosovitusta noudattava Hiomaa- ehk issamaa-laul.
Kesä/heinäkuu: J. V. Jannsenin sanoittama Mu isamaa, mu õnn ja rõõm kuullaan mieskuoron esittämänä Viron 1. laulujuhlilla – Paciuksen alkuperäiseen tapaan ilman kertauksia.
1871
Lokakuu: Taavi Hahl julkaisee mieskuorolaulukirjan Ylioppilaslauluja, 1. vihko, johon sisältyy kertosäkeetön Maamme tekstinään Runebergin runon 1. ja 11. säkeistö Krohnin ryhmän kääntämänä – paitsi sana pohjainen, jonka korvaa pohjoinen. Näin vakiintuukin.
1879
Joulukuu: Taavi Hahl julkaisee sekakuoroille tarkoitetun laulukokoelman Sävelistö, kaikuja laulustamme, 1. vihko, johon sisältyy kertosäkeellinen Maamme-laulu.
1881
Lokakuu: Maamme löytää muotonsa Ylioppilaslaulujen 1. vihkon 2. painoksessa:
1.  Paciuksen sävelmä
2.  säkeistöjen 3.–6. säkeet kerraten
3.  tekstinä Krohnin ryhmän käännös
4.  Runebergin runon 1. ja 11. säkeistöstä,
5.  mutta laulaen pohjaisen sijasta pohjoisesta.
– – – – – – –
1992
Heinäkuu: Viron olympiavoittajalle Erika Salumäelle soitetaan Maamme-laulu.

13.5.2017

Kierros Hietaniemessä 150-vuotiaan suomenkielisen Maamme-laulun kunniaksi (2017)

Maamme-laulun kulttuurihistoria hautojen kertomana Helsingin Hietaniemessä, jossa lepäävat säveltäjä Fredrik Pacius ja laulun suomalaisten sanojen työstäjät…


Lähteitä ja lisätietoa | Allikad ja lisainfo

 1. Rumeenlased mängisid Eestile Soome hümni, Postimees 15.10.2013
 2. Täna 25 aastat tagasi võitis taasiseseisvunud Eesti esimese OM-kulla, Erika Salumäen haastattelu ja Barcelonan palkintojenjako 1992 : video 1:25 min –, ERR 31.7.217
 3. Heldur Saade, Higi tuli otsaette, kui Erikale mängiti Eesti hümni asemel Soome hümni, Barcelonan vuoden 1992 olympialaisissa Viron sinimustavalkea lippu nousi Erika Salumäen kunniaksi ylösalaisin Suomen kansallislaulun soidessa, Muusikaleht 3–4/1993
 4. Seppo Zetterberg, Suomen sillan kulkijoita, Kustannusosakeyhtiö Siltala 2015
 5. Niilo Liakka, Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, Kyläkirjaston Kuvalehti, B-sarja 12/1900
 6. Julius Leopold Fredrik Krohn, Kyläkirjaston Kuvalehti 15.10.1888
 7. Carl Robert Jakobson, Kooli Lugemise raamat. 1. jagu : 80 pildiga, H. Laakmann 1867
 8. Tahtovatko Suomen kansakoulunopettajat jäädä takapajulle? Sanomia Turusta 21.7.1892
 9. Inberg, Iisakki Juhana (1835–93), Tietosanakirja 3, Tietosanakirja-Osakeyhtiö 1911
 10. I. J. Iltanen (Isak Johan Inberg), Moniäänisiä lauluja nuorisolle, G. E. Eurén 1862
 11. Hämeenlinnan kirjapräntistä ulostullut, Hämäläinen 8.6.1862
 12. Kommissionimaanmittari Iisakki Juhana Inberg, Hämeen Sanomat 19.12.1893
 13. Uutisia maaseudulta. Iisakki Juhana Inberg, Suometar 19.12.1893
 14. Isak Johan  Inberg, Suomen elämäkerrasto, toim. Ilmari Heikinheimo, WSOY 1955
 15. Terttu Honkala, Hämäläinen merkkimies, komissiomaanmittari I. J. Inberg 1835–1893, Tampereen seudun sukututkimusseuran vuosikirja 1989
 16. Aukusti Simelius, Juhana Bäckvall : Muutamia piirteitä, Aika 8/1916
 17. Kokous Neliäänisiä Lauluja : Mies-äänillä laulettavia : Sanat ja nuotit : 1:n wihko : sisältävä 35 laulua, toimittanut Heinrich Wächter 1867
 18. Artturi Järviluoma, Heinrich Herman Wächter, Suomen Kuvalehti 4/1918
 19. Heinrich Wächter. Huomattavan musiikkisivistyksemme uranuurtajan merkkipäivä, Uusi Aura 13.1.1918
 20. Heikki Klemetti, Heinrich Wächter, 100-vuotismuisto, Säveletär 1–2/1918
 21. Aleksanteri Rahkonen, Sääskiä : runollisia kokeita : 1. parvi, C. J. Wikberg 1865
 22. Aino Undla-Põldmäe, Koidula suhted Soomega I, Keel ja Kirjandus 8/1970
 23. Aino Undla-Põldmäe, Koidula suhted Soomega II, Keel ja Kirjandus 9/1970
 24. J.R. Aspelin, Laulujuhla Tartossa V, Uusi Suometar 9.8.1869
 25. Konrad Emil Holm, Det Sjungande Finland I, 50 Inhemska Sånger vid Pianoforte, N:o 7 Suomen valta (Nouse, riennä, Suomen kieli), Joseph Haydn – A. Oksanen, K. E. Holms Förlag 1869
 26. Suomen valta, säv. Joseph Haydn, sanat A. Oksanen, laulu Abraham Ojanperä, pianosäestys Oskar Merikanto, Gramophone Concert Record. Helsinki 1906
 27. A. Oksanen (August Ahlqvist), Säkeniä, kokous runoutta : Ensimmäinen parvi, SKS 1860
 28. V. Neuvonen, Laulun opetus nuorisoseuroissa, Haydn vs. Genetz, Karjala 16.2.1908
 29. J. V. Jannsen, Eesti laulik : 125 uut laulo, H. Laakmann 1860
 30. Eesti Lauliko wisi-ramat : 120 uut laulo-wisi, Estima käib ülle keige, H. Laakmann 1862
 31. Gustav Suits, Jannseni’i ”Eesti laulik”, Eesti Kirjandus 10/1933
 32. Die Sagen des Fähnrich Stål, Leipzig, Rudolph Hartman 1852, kääntäjä Ida Meves, nuottiliitteenä Unser Land yksinlauluna pianosäestyksellä ja mieskuorolle, SKS
 33. Gesammelte Dichtungen. 1, Die Sagen des Fähnrich Stahl, Leipzig, Carl B. Lorck 1852, kääntäjä Hans Wachenhusen, Suomen kirjallisuuden käännökset, SKS
 34. Des Fähnrichs Stohl Sagen, Leipzig, Köhler 1859, kääntäjä A. Thieringk, SKS
 35. En ny tysk öfversättning af Fänrik Ståls Sägner, Nya Pressen 27.10.1883
 36. I laulupidu. Eestirahwa 50-aastane priuse Jubelipiddo, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
 37. 50 Koulu-Laulua : Sanat ja Nuotit Yksi- ja Kaksi-Ääniselle Laulannolle, Heinrich Wächter 1864
 38. Eestirahwa 50-aastase Jubelipiddo-Laulud, Vanemuine Selts 1869
 39. Küllo Arjakas, Eesti hümn, Menu Kirjastus 2012. – Ansiokas kokonaisesitys ei mainitse lainkaan Inbergin kokoelmaa. Olisiko se jäänyt Virossa vertailematta vielä vuonna 2012?  Kirjoittaja toki tuntee edellä mainitun Undla-Põldmäen artikkelin, josta ilmenee, miten Jannsenin kiittämä kokoelma jäi Eeva Niinivaaran ja Ago Künnapin etsintäavusta huolimatta löytymättä.
 40. Russische und Finnische Volks-Hymne, für Männergesang und vermischten Chor, Venäjän keisarihymni ja Vårt Land (Unser Land) mies- ja sekakuoroille, Heinrich Wächter 1856. – Richard Faltin on merkinnyt Kansalliskirjastossa säilyneen vihkon saaduksi Wächteriltä 28.8.1856.
 41. Russische und Finnische Volks-Hymne, Halle 1856, nuottikortisto, Kansalliskirjasto
 42. Die Sagen des Fähnrich Stål, aus dem Schwedischen von Ida Meves geb. Lappe, vuoden 1852 saksannoksen esittely, Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 7/1852
 43. Ida Meves-Lappe (1812–1890), Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet
 44. Das finnländische Nationallied „Vårt Land“, Revalsche Zeitung 6.8.1863
 45. Das finnländische Nationalied „Vårt Land“, Dörptsche Zeitung 9.8.1863
 46. H. K. M. Suuriruhtinamme käynti, Suometar 4.8.1863
 47. Julius Krohn (Suonio), Nuottivihkosta ”Moniäänisiä lauluja nuorisolle toimittanut Iltanen, Mehiläinen 12/1862
 48. I bokhandeln har nyligen utkommit ”Kokous Neliäänisiä Lauluja Miesäänillä laulettavia”, Åbo Underrättelser 19.9.1867
 49. Uusien kirjain luettelo, Kirjallinen Kuukauslehti 11/1867
 50. Karl Th. Hällström, Richard Faltin Viipurissa, Karjala 16.6.1918
 51. Studenternas Majfest, Morgonbladet 18.5.1848
 52. Fredrik Pacius, Vårt Land, Fänrik Ståls sägner: en samling sånger af Johan Ludvig Runeberg, nuottiliite, Porvoo 1848
 53. Vänrikki Stoolin Tarinat, runoilijan luvan saanut suomennos, kustantaja J. Krohn 1867
 54. Pekka Linnainen, Ovatko Maamme-laulun vironkieliset sanat todella vanhemmat kuin suomenkieliset? Uusi Suomi 13.5.2015
 55. Hr Behms skola, inemot 80 elever, Wiborg 3.7.1857
 56. Den 7 September 1856, Behmska skolans elever, Wiborg 9.9.1856
 57. Saimaan-Kanavan aukaisemisesta, Sanan-Lennätin 13.9.1856
 58. Robert Schweitzer, Die Wiborger Deutschen, Saksalaisen kulttuurin edistämissäätiö 1993
 59. Seija Lappalainen, Fredrik Pacius ja Richard Faltin – kaks saksa muusikut Soome muusikaelu rajamas, Res Musica 1 – 2009
 60. Riikka Siltanen, Richard Faltinin (1835–1918) elämä, opinnäytetyö, Metropolia 2010
 61. Järvamaan esipappi Gustav Rinne on kuollut, Uusi Suometar 8.10.1895
 62. St. Petri, Gustav Felix Rinne in Wiborg, Weissensteiner Anzeiger, 16.4.1912
 63. 75 aastat laulu. Reigi laulukoor pidas juubelit, Hiiu Teataja 27.10.1936
 64. Vaimuliku koorilaulu algpäevilt Eestis, Eesti Sõna 27.5.1944
 65. 32 laulo nelja heälega laulda, mis Maa-rahwa lauljattele römuks ja kassuks on sowinud ja kirja pannud G. F. Rinne, Reigi kihhelkonna öppetaja, H. Laakmann, Tartto 1868
 66. O. A. F. Lönnbohm, Kirje Hiidenmaalta, Uusi Suometar 24.8.1877
 67. Victor Neggo, Noorkotka käsiraamat. I , Riigihümn, Noorte Kotkaste Peastaap 1931
 68. August Annist, Meie hümni algupära, Eesti Kirjandus 10/1937
 69. Artur Vahter, Mu isamaa… Mis on su hümn? Sirp ja Vasar 5.8.1988
 70. Pekka Erelt, Kas papa Jannsen varastas Eesti hümni sõnad Hiiumaa pastorilt? Eesti Ekspress 20.6.2009
 71. Eesti hümni autorid, Riigikantselei
 72. Uus ramat. 32 Laulo nelja heälega laulda, mainos, Eesti Postimees 19.3.1869
 73. Liivi Aarma, Põhja-Eesti vaimulike lühielulood 1525–1885, G. ja T. Aarma Maja 2007
 74. J. W. Ruuth, Viborgs stads historia : Andra bandet, Helsinki 1906
 75. Clara Maria Frankenhaeuser (Rinne), Reigi 1868 – Helsinki 1952, Geni.com
 76. Vihityt 16.8.1866, Venäjän juliaanisen kalenterin mukaan 4.8.1866, Viipurin saksalainen seurakunta, Historiakirjat, Suomen Sukututkimusseura
 77. Lydia Sesemann, kemisti, 1. suomalainen naisväittelijä, Tiedenaisia 2000
 78. Reijo Pajamo, Heinrich Wächter Suomen koulujen laulunopetuksen uudistajana, Koulu ja menneisyys XX, Suomen kouluhistoriallinen seura 1972
 79. Kort praktisk Sånglära. Inledning till författarens ”50 Koulu-Laulua” och ”Valda Sångstycken” : Vähäinen käytännöllinen Laulu-oppi. Johdatus toimittajan sovittamiin ”50 Koulu-Laulua” ja ”Valda Sångstycken”, esipuhe, Heinrich Wächter 1865
 80. Samling af Valda Sångstycken för Gymnasier, Real-, Elementar- och Fruntimmers-skolor, utgifven af Heinrich Wächter, Leipzig 1858
 81. Musikalisk Litteratur. Samling af valda sångstycken, Åbo Underrättelser 31.12.1858
 82. 50 Koulu-Laulua, ”tulee täyttämään sopivan laulukirjan suurta puutetta myöskin kansakouluissamme”, Koti ja koulu : sanomia lasten kasvattajille 30.7.1864
 83. Reijo Pajamo, Heinrich Wächter (1818–1881) ja laulunopetuksen uudistus, luentovideo, Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 8.9.2018
 84. Ovatko Wächter’in koululaulut soveliaita kansakouluille, Kansakoulu 15.10.1878
 85. Kaksiäänisiä lauluja kansakouluille : 1. vihko, toimittanut Anton Rikström (myöh. Valtavuo), Viipuri 1884
 86. Wanemuine kandle healed. Tõine jagu : nelja healega meeste koorid, Carl Robert Jakobson, K. Wänja 1871
 87. Eestirahwa teise Üleüldise Laulu-Pidu Meestekoorid, Vanemuine Selts 1877
 88. Eesti tänu-laulu-pidu laulud, Tallinna 1880
 89. Lea Laitinen, Maamme-laulun versioita: suomennoksia ja muunnelmia, Virittäjä 2008
 90. Oh Hiomaa, sa meresaar (Hiiumaa hümn), Kärdla ÜG õpilased 21.02.2013, YouTube
 91. Malle Salupere, Jannsen kui eesti laulupidude isa ning koorilaulukultuuri edendaja, Muusika 11.7.2019
 92. Penni-kirjasto Suomen kansalle, V. Johan Ludwig Runeberg, Per Theodor Stolpe 1867
 93. Yrjö Koskinen, Penni-kirjasto Suomen kansalle, Kirjallinen Kuukauslehti 16.5.1867
 94. Pennikirjastoa, V vihko, Johan Ludwig Runeberg, Sanomia Turusta 24.5.1867
 95. Vårt Land. Maamme. Our Land. Unser Land, Ida Meves 1852, G. W. Edlund 1873
 96. Unser Land, Die Sagen des Fähnrich Stahl, Leipzig 1852, Bayerische StaatsBibliothek
 97. Unser Land, Des Fähnrichs Stohl Sagen, Leipzig 1859, Google-ilmaiskirjat
 98. Vårt Land, Sång af J. L. Runeberg, Fosterländskt Album, III häftet, utgifvet af Herman Kellgren, Robert Tengström och Karl Tigerstedt, A. C. Öhmans förlag 1847
 99. D. Hahl, Ylioppilaslauluja : Studentsånger, 1. vihko, K. E. Holms Förlag 1871, 2. painos 1881.
 100. Laulukas, Ylioppilaslauluja, 1:nen vihko, arvostelu, Kirjallinen Kuukauslehti 28.2.1872
 101. Taavi Hahl, Sävelistö, kaikuja laulustamme, seka-äänisiä laulelmia Suomen nuorisolle, K. E. Holms Förlag 1880.
 102. Sävelistö, kaikuja laulustamme, 1. vihko valmistunut, Kansakoulu 15.12.1879
 103. Taavi Hahl (1847–1880], Uusi Suometar 17.8.1880
 104. Huomaisitse, Julius Krohnin ilmoitus lauluopeista, Suometar 23.4.1866
 105. Julius Krohn, Seuran sihteerin vuosikertomus, Kirjallinen Kuukauslehti 3/1868
 106. Aarne Huuskonen, Aleksanteri Rahkonen : Viipurilainen kansanvalistus- ja suomalaisuusmies, Tähystäjä 25–26/1929
 107. Reijo Pajamo, Suomen koulujen laulunopetus vuosina 1843–1881, Suomen musiikkitieteellinen seura 1976
 108. Aili Trygg, Suomen Kansakoulun Isä, Joulutervehdys 1892